تعبیر خواب اعلامیه

تعبیر خواب اعلامیه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب اعلامیه این مطلب را دنبال کنید

تعبیر خواب اعلامیه نشانه خبرهای غیر منتظره است حال تعبیر دیدن آگهی فوت با توجه به اینکه این آگهی مربوط به خود شخص و یا کس دیگری باشد متفاوت است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
البته در کتاب فرهنگ تفسیر رویا به نوشته توی کریسپ  اعلامیه ها و آگهی‌های تبلیغاتی را به میل شمابه اینکه در میان دیگران مطرح و شناخته شوید تفسیر کرده است.
راهی برای جلب توجه شما به چیزی یا تشخیص یک نیاز و یا یک فرصت نیز در خواب به صورت آگهی تبلیغاتی نمایانگر خواهد شد

اگر در خواب ببینید که در محلی نا آشنا و نا شناس گم شده اید
و برای پیدا شدن شما اعلامیه به خیابان چسبانده اند نشانه این استکه
به زودی خبر های خوشی به شما می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گم شدن را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب اعلامیه بدین معناست که  اگر در خواب ببینید که یک آگهی و یا اعلامیه  می‌دهید
نشانه این است که  مشکلات و گرفتاری شما را تهدید می‌کند.

اگر در خواب بببینید که یک اعلامیه را می‌خوانید نشان هاین استکهنقشه‌های شما عملی می‌شود و به خواسته هایتان می رسید.

اگر در خواب ببینید که یک اعلامیه بسیار جالب به شما می‌دهند

نشانه موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی است و بدین معناست که شما در کارتان پیشرفت می کنید.

اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید،نشانه آن است که وظایف دشواری بر شانه شما گذاشته خواهدشد.

اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می كنید، علامت آن است كه به علت دعوا و مشاجرات،
كارتان به دادگاه كشیده خواهد شد و اتفاقات بدی برایتان می افتد و شما را غمگین می سازد

اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می كنید، نشانه آن است كه اخباری ناخوشایند خواهید شنید که بسیار شما را ناراحت می کننند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx