تعبیر خواب افسردگی

تعبیر خواب افسردگی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب افسردگی این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب افسردگی بین معناست که این خواب میتواند شامل احساسات و عواطف ناامیدی کامل، بیچارگی، تحقیر شدگی، یا رنجوری باشد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر در خواب به سرافکندگی پاسخ میدهید (که شما را افسرده کرده است) تعبیر آن این است که برای غلبه بر مشقت ها تجربه کافی را ندارید.

دیگر حوزه های خواب شما بر داشتن انتظارات عالی از آینده و متمرکز ساختن انرژی بر حرفه اشاره دارد چرا که تجربیات کاری لذت بخشی خواهید داشت.

اگر خواب ببینید دیگران سرافکنده اند و افسردگی گرفته اند
یعنی در آینده نزدیک با دوستان غیرواقعی روبرو خواهید شد.
برای پیشرفت در زندگی باید درکی از تعهدات مالی  و دارایی خود داشته باشید.

مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن خواب افسردگی میتواند بسیار نگران کننده بوده و در بیداری سبب دلواپسی شود

.با این حال تعبیر آن ممکن است زیاد منفی نباشد. گاهی اوقات خواب ما از ذهن نیمه هشیار ما، جایی که هیجانات همانندی را تجربه میکنیم، استفاده میکند.

بعضی امیال مخرب زمانی در خواب ما ظاهر میشوند که در اندیشه رها کردن یک رابطه یا حتی تعهد هستیم.
خواب ها اینگونه اند. ذهن در خواب از افسردگی استفاده میکند تا چیزی را رها کند.
افسردگی شما در خواب میتواند علتی داشته باشد مثل فقر یا مشکلات عشقی و غیره. و همچنین میتواند نشانه این باشد که اتفاقات بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است و باعث خجالت زدگی شما می شود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خجالت کشیدن را مشاهده کنید.)

چیزی که باید بدانید این است که این احساسات به ندرت نشان دهنده افکار درونی ای هستند که شما از آن ها آگاهید.

در خواب ممکن است…دچار فقر شویداز نظر معنوی احساس  ناراحتی کرده و به امیدی به آینده نداشته باشید

آنلی بیتون میگوید

این خواب اغلب با حوزه هایی از زندگی شما ارتباط دارد که نیاز به تمرکز بیشتری دارند، مانند حرفه یا زندگی عشقی
. ممکن است در بیداری احساس نارضایتی و افسردگی شدید کنید.
این خواب  افسردگی نشان میدهد که در آینده بد اقبالی هایی خواهید داشت. و خطراطی جان و روحتان را تهدید میکند

مهم است که آرامش ذهنی خود را حفظ کنید.
این خواب ناشی از فشار بالا رفتن از نردبان حرفه ای و احتمالا تعیین اهدافی که خارج از دسترس شما هستند، است.
تاثیر تنش زایی که در خواب احساس میکنید ممکن است در بیداری با شما باقی بماند.

کارل یونگ میگوید:

اگر به صورت مداوم چنین خوابی می بینید، به علت آن فکر کنید.
این خواب بیان کننده ترس از افسردگی است.
مهم است که از یک احساس به احساسی دیگر گذر کنیم.

 در این خواب تمرکزی در رابطه با قضاوت خود، احساس خجالت یا افسردگی در بیداری وجود دارد.

احساساتی که ممکن است در این خواب با آن ها مواجه شده باشید

ناراحتی و . بدشانسی شدید. از دست دادن کنترل. ترس. اظهار ناامیدی یا اندوه. متوجه شوید بی دفاعید.
دلتنگی، ضعف، احساس شدید دوست داشته نشدن. ترس. خشم. این احساس که نمیتوانید ادامه دهید. بیچارگی. خلاص شدن

اگر در خواب ببینید که مادرتان افسردگی گرفته نشانه بلا و مصیبت در زندگی است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx