تعبیر خواب الماس

تعبیر خواب الماس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب الماس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اگر در خواب الماس دیدید یا در خواب دیدید که الماس می خرید یا می فروشید و کنجکاوید که بدانید تعبیر خوابتان چیست و آیا نشانه خوبی دارد؟!

در این مطلب تمامی تعابیری که درباره تعبیر خواب الماس بیان می شود را برای شما تعبیرکی های عزیز توضیح خواهیم داد

و در نهایت شما تعبیرکی های عزیز می توانید با مطالعه این مطلب به تعبیر خواب کامل و دقیق خود برسید.

اگر در خواب الماس ببینیم چه معنی می دهد؟

اگر در خوابتان الماس دیدید به طور کلی خواب الماس به معنا موفقیت و ثروت است و نماد موقعیت های بالقوه ای است که در زندگی به دست می آورید.

کارل گوستاو یونگ می گوید

1-اگر شما در خواب الماس پیدا کردید می تواند بیانگر این باشد که یک نفر واقعا عاشق شما است.

2- در خواب اگر الماس خریدید می تواند بیانگر غمی کوتاه برای شخص بیننده خواب باشد.

3-اگر در خواب دیدید که الماس می فروشید نشانه یک مصیبت بزرگ است.

4-در خواب اگر دیدید که الماس تقلبی و بدلی در دست دارید نشانه مرگ یک دشمن است.

لیلا برایت می گوید

1-وجود الماس در خواب نشانه خوبی است و به این معناست که روز های خوش منتظر شما هستند.

2- اگر در خواب دید که  الماس های فراوانی دارید یعنی سعادت و خوشبختی در انتظار شماست.

3-اگر در خواب به شما الماس یا برلیانی هدیه دهند نشانه خوبی است اما اگر الماس را گم کنید احتمالا با یکی از دوستانتان در رابطه به مشکل خواهید خورد.

الماس آبی

اگر در خواب الماس هدیه بگیریم چه معنی می دهد؟

آنلی بیتون می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که الماس هدیه می گیرد می تواند بیانگر رشد و منفعت باشد.

2- دختری اگر در خواب ببیند نامزدش به او الماس هدیه می‌دهد،می تواند بیانگر این باشد که ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

3-اگر شخصی در خواب ببیند که از کسی الماس هدیه می گیرد که انتظارش را ندارد می تواند بیانگر این باشد

که اتفاق خوبی و ناگهانی برای شخص بیننده خواب اتفاق می افتد که زندگیش را دگرگون می کند.


تعبیر خواب هدیه گرفتن


ابراهیم کرمانی می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب الماس ببیند می تواند بیانگر طمع و زیاد خواهی شخص بیننده خواب باشد.

2-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که الماس دارد و آن را گم می کنم می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب دچار بدبختی وفقر و مشکلاتی می شود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که الماسی دارد و کسی به زور و با کتک کاری آن الماس را از او می گیرد

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب امکان دارد در مسیر زندگیش دچار شکست و ناکامی شود.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که الماس زیادی دارد می تواند بیانگر موفقیت واحترام زیادی باشد.

2-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که الماس تقلبی دارد می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب آدم ظاهر بینی است.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که الماس می فروشد و با پول آن خانه می خرد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب دو راهی هایی را در زندگی تجربه می کند که اگر در این دوراهی ها درست تصمیم بگیرد بسیار پیشرفت می کند.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که الماس پیدا می کند می تواند بیانگر این باشد که سود زیادی را از کارش بدست می آورد.

4-همچنین اگر در خواب دیدید که الماس پیدا می کنید می تواند بیانگر این باشد که شخصی عاشق شما می شود و شما با او ازدواج می کنید.

*شما تعبیرکی های عزیز همچنین می توانید تعبیر خواب ازدواج را نیز مشاهده کنید*

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه برگفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

همچنین شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

7 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها