تعبیر خواب انفجار

تعبیر خواب انفجار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مشاهده تعبیر خواب انفجار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب انفجار در واقع تحت فشار و استرس زیادی است که، روی شخص بیننده خواب قرار دارد. معمولا نمادی از عواطف و احساسات قوی نیز میباشد.

چنانچه در خواب ببینید که دارید صدای انفجار را می شنوید، یا انفجار همه چیز را خراب و ویران کرده، یعنی که در اوضاع نامساعد سلامتی بسر میبرید.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

آنلی بیتون می ‌گوید :

اگر خواب ببینید جایی انفجاری رخ می دهد، نشانه آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند.

اگر خواب ببینید در اثر انفجاری صورت شما یا دیگران زخمی و سیاه گشته است، علامت آن است که با قضاوت نادرست متهم به بی دقتی می شوید. و ممکن است جامعه شما را برای این امر محکوم بسازد.

اگر خواب ببینید هوا پر از دود و تکه پاره های اشیاء منفجر شده است، علامت آن است که، از محیط کار و همچنین از مخالفت های دیگر افراد اجتماع با خود بیزار خواهید شد.

اگر خواب ببینید میان شعله های انفجار گرفتار شده اید، یا در اثر انفجار به هوا پرتاب شده اید، نشانه آن است که دوستان بی ارزش و نادرست به حقوق شما تجاوز کرده. و از اعتماد شما سوء استفاده می کنند.

دختران بعد از دیدن چنین خواب هایی باید، بیشتر مراقب رفتار و روابط خود باشند.

لیلا برایت می‌ گوید :

اگر انفجار همراه با کشته شدن عده ‌ای باشد، بیانگر آن است که از مشکلی که برایتان پیش آمده نجات پیدا می‌کنید.

اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله‌های آتش از آن زبانه می‌کشد، نشانه‌ پیشرفت و پیروزی در انجام کارهایتان است.

 

ما با در تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان ممکن خواب های شما را تعبیر میشود.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انفجار : دوستان شما را به خاطر اعمالتان سرزنش می کنند.

دریک انفجار زخمی شده اید : عذاب

بر اثر انفجار علامتی روی صورت شما افتاده : شما را به ناحق متهم خواهند کرد.

شما ناگهان به دنبال یک انفجار غرق در آتش میشوید : دوستان شما از حدشان تجاوز می کنند.

دیگران در انفجار گرفتار شده اند : یکی از بستگان در خطر است.

شما باعث انفجار شده اید : اعتماد دوستانتان به شما از بین خواهد رفت.

کارل یونگ می گوید :

خواب انفجار میتواند نمادی از خشم سرکوب شده تان است. خشمی که شما در درون خود نگه داشته اید، به شیوه ای خشن و بد، بروز داده می شود.

خواب دیدن اینکه صورتتان به خاطر انفجار، کبود می شود یا داغون می شود، بیانگر این است. که با اتهامات ناعادلانه روبرو می شوید.

خواب دیدن اینکه در اثر انفجار، به هوا پرت می شوید، نشانه این است. که در یک موقعیت از شما سو استفاده می شود.

شنیدن صدای انفجار بلند، انفجاری که شما آن را نمیبینید، فقط صدایش را می شنوید، بیانگر این است که چیزی افشا می شود. یا شما از آن آگاه می شوید.

مقالات مرتبط

2.8 4 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
7
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx