تعبیر خواب انگشتوانه

تعبیر خواب انگشتوانه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب انگشتوانه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب انگشتوانه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي کنند
تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
داشتن انگشتوانه براي مرد خوب نيست و براي زن نيکو  و خوب است و گوياي امنيتي است که در محيط خانواده و محدوده زندگي خويش خواهد يافت.

اگر مردي انگشتوانه اي ببيند يا بيابد و به انگشت خويش بکند نشانه این است که به کمک  و یاری کسي نيازمند مي شود که احتمالا يک زن است و از اين کمک بهره مند مي گردد.

چنان چه کسي انگشتوانه اي به شما داد اگر آشنا باشد گوياي اين است که در آينده از حمايت  و پشتیبانی مادي و معنوي دوستي برخوردار مي شويد
و اگر بيگانه بود نيازمند اين حمايت مي شويد بي آنکه کسي را به عنوان حامي سراغ داشته باشيد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب انگشتوانه بدین معناست که اگر خواب ببینید که یک انگشتوانه خریده ‏اید،
به این معنا است که با افرادى مناسب هم نشین مى‏شوید و این افراد انسان های بسیار خوبی هستند

اگر در خواب ببینید که انگشتوانه‏ ى خود را گمکرده ‏اید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید،

اگر از انگشتوانه براى  کار با چرخ خیاطى استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد و اتفاقات خوبی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب چرخ خیاطی را مشاهده کنید.)

اگر مردى خواب انگشتانه را ببیند، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختى و خوشی  در انتظار او است.

ديدن انگشتوانه سوراخ در خواب بيان کننده خيانت کسي است که نسبت به او اعتماد فراوان داريد.

براي مرد ديدن انگشتوانه اي که سوراخ و غير قابل استفاده باشد
گوياي اين است که زني به او دورغ مي گويد که ممکن است همسرش باشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx