تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ایوان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد
و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد.

در سایت ما میتوانید تعبیرخواب آنلاین را مشاهده کنید.

بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند

و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید.

 تعبیر خواب دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد
نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده
اما نتوانسته اید پیروز و موفق شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید
نشانه این است که  با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت و شعور بزرگ است
اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما و شما برای او موثر  و تاثیر گذار باشید.

به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند
گویای قدرت بیشتر شما هستند.

آنلی بیتون می‏گوید:

تعبیر خواب دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد
که به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود .

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ،
علامت آن است که دربارة نیات و کار های خود تردید پیدا خواهد کرد .

اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ،
علامت آن است که وظایف  و کار های جدیدی را قبول خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب ایوان بدین معناست که اگر در خواب  زبینید که شما تنها روی ایوان هستید :نشانه این است که به موقعیت اجتماعی خیلی بالاتر خواهید رسید

اگر در خواب ببینید که با دیگران روی ایوان هستید :  نشانه این است که زندگی شما طولانی خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که با اعضاء فامیل روی ایوان هستید نشانه  : ارث  و میراث– ثروت است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ارث را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx