تعبیر خواب ایوان

تعبیر خواب ایوان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ایوان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ایوان نوساز و با شکوه میمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد
و چه در عالم خواب حس کنید که آن ایوان به شما تعلق ندارد.

در سایت ما میتوانید تعبیرخواب آنلاین را مشاهده کنید.

بلندی سقف ایوان رفعت اندیشه و جاه طلبی بیننده خواب را می رساند

و این خوب است اگر در ایوانی آباد و با شکوه و با سقفی بلند و ستونهای محکم و استوار ایستاده باشید.

 تعبیر خواب دیدن ایوان ویران و کهنه ساز که دیوارهای بی رنگ و آجری داشته باشد
نشان آن است که امکان توفیق برای شما بوده
اما نتوانسته اید پیروز و موفق شوید و اگر خارج از ایوان ایستاده باشید و چنین منظره ای ببینید
نشانه این است که  با مردی برخورد می کنید که از نظر شخصیت و شعور بزرگ است
اما از نظر مادی ضعیف و ناتوان و احتمالا او می تواند برای شما و شما برای او موثر  و تاثیر گذار باشید.

به هر حال ایوان بلندی قدر و مرتبه است و ستونهای آن قدرت که هر چه ستونها استوارتر باشند
گویای قدرت بیشتر شما هستند.

آنلی بیتون می‏گوید:

تعبیر خواب دیدن ایوان در خواب ، علامت آن است که سرگرم کارهایی جدید خواهید شد
که به ثمر رسیدن آنها در آینده با شک و تردید همراه خواهد بود .

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در ایوان راه می رود ،
علامت آن است که دربارة نیات و کار های خود تردید پیدا خواهد کرد .

اگر خواب ببینید ایوان خانه ای را می سازید ،
علامت آن است که وظایف  و کار های جدیدی را قبول خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب ایوان بدین معناست که اگر در خواب  زبینید که شما تنها روی ایوان هستید :نشانه این است که به موقعیت اجتماعی خیلی بالاتر خواهید رسید

اگر در خواب ببینید که با دیگران روی ایوان هستید :  نشانه این است که زندگی شما طولانی خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که با اعضاء فامیل روی ایوان هستید نشانه  : ارث  و میراث– ثروت است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ارث را مشاهده کنید.)

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx