تعبیر خواب بادبزن

تعبیر خواب بادبزن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بادبزن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب بادبزن تعبیرش در حالت کلی خوب است اما باید دید شما خواب بادبزن را با چه شرایطی دیدید.
بی شک تعبیر خواب خرید بادبزن با گم کردن بادبزن متفاوت است
یا اینکه شما با بادبزن خودتون را باد بزنید یا اینکه یکی دیگر شما را بادبزند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

انلی بیتون میگوید:

دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید که ممکن است خوشحال یا ناراحتتان کند.

اگر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد.
اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند، نشانه آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب بادبزن بدین معناست که اگر در خواب ببینید که شما یک بادبزن دارید نشانه خبرهای بسیار خوش است.

اگر در خواب بینید که یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند نشانه این است که او بزودی ازدواج خواهد کرد.
و با فردی تشکیل خانواده می دهد. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که خانم مجردی خود را باد می زند نشانه این است که بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت.

اگر در خواب ببییند که باد بزنتان را گم می کنید نشانه این است که
یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد و قطع رابطه می کند.

اگر در خواب ببینید که یک زن یک بادبزن می خرد نشانه این است که  او مرد دیگری را دوست دارد.

اگر در خواب ببینید که دیگران بادبزن دارند نشانه این است که شما رقبای بی شماری دارید.

اگر در خواب ببینید که رقیب شما یک بادبزن دارد نشانه این است که پول از دست می دهید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx