تعبیر خواب بادمجان

تعبیر خواب بادمجان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بادمجان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بادمجان نشان دهنده‌ی آن است که در زمینه‌ی مالی موفقیت‌هایی از خود نشان می دهید.
تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.
و همچنین دیدن بادمجان نشانه فراوانی ، باروری و احساس رضایت و امیدواری در زندگی است.

تعبیر خواب ابن سیرین

بادمجان خوردن در خواب بدین معناست که ( اگر به وقت بود و اگر بی وقت و اگر پخته بود و اگر خام ) به میزان خوردنش ، نشانه غم و اندوه و ناراحتی در زندگی است.

مطیعی تهرانی میگوید:
دیدن بادمجان نیکو و خوب نیست بخصوص اگر پوست  آن سیاه و براق باشد
چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادمجان دارید و آن را به دیگری می دهید
بدین معناست که شما به او ظلم و ستم می کنید.
ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بیافکنید یا از خانه بیرون بیاندازید
بدین معناست که از بلا و گرفتاری رها می شوید.
تعبیر خواب پوست کندن بادمجان به معنای پرداختن به انجام کاری است که ناخشنودی  و ناراحتی همراه می آورد.
آنلی بیتون میگوید:

دیدن بادمجان در خواب علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد
و بر خلاف اصول اخلاقی و قانونی با دیگران رفتار می‌کنید.
کباب کردن بادمجان زیاد معنی خوبی نمیدهد خصوصا اگر زنی آن را سرخ کند تعبیر خوبی ندارد.

خواب بادمجان یخ زده:

بادمجان یخ زده در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که به دلیل اینکه پول و ثروتی ندارید ناراحت و افسرده هستید با وجود این، متوجه خواهید شد که جای دیگری پول پس انداز و ذخیره کرده‌اید.
شاید سرمایه‌ گذاری مرده‌ای دوباره برگردد و جان تازه‌ای به تجارت پرسود تان ببخشد.

چیدن بادمجان:

تعبیر خواب چیدن بادمجان نشان دهنده  به دست آوردن سود و زیان در کسب و کار است.
چیدن بادمجان به معنای این است که شما از زندگیتان راضی و خشنود هستید.

فروختن بادمجان:

فروش بادمجان در خواب نشان می‌دهد که با اقوام  و بستگان دورتان دیدار می‌کنید،
و آن‌ها ممکن است به خاطر سبک زندگی مرفه و ثروتمندی که دارید مدت زیادی با شما بمانند.
این خواب پیش بینی می‌کند که ورود آن‌ها مقدار قابل توجهی از رضایتمندی شما را در زندگی از بین ببرد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx