تعبیر خواب باد

تعبیر خواب باد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

باد در خواب ممکن است نمادی از تحولات و تغییرات زندگی باشد. مانند بادی که می‌آید و همه چیز را معکوس می‌کند، خواب در مورد باد ممکن است نشان دهنده ورود نیرویی جدید به زندگی شما، اتفاقات ناگهانی یا تغییرات غیرمنتظره باشد. این می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما در حال تغییرات قابل توجهی در زندگی خود هستید یا به زودی با تغییرات مهمی مواجه خواهید شد.

در موارد دیگر، باد می‌تواند نمادی از قدرت و نیرو باشد. ممکن است شما در خواب خود احساس قدرت و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید که از طریق باد نمایان می‌شود. این می‌تواند نشانه‌ای از توانایی‌های ذاتی شما یا پتانسیل برای رسیدن به هدف‌های بزرگتر باشد.

علامه مجلسی ( ره ) گوید :

وقتی بادی قوی می‌وزد و اثراتش را دیدید، شما به موفقیت نزدیک می‌شوید. اگر باد درختان را حرکت داد و آنها را به سمت‌های مختلف پرتاب کرد، احتمالاً ناامیدی و مشکلاتی در پیش خواهید داشت. همچنین ممکن است نشانه‌هایی از ضررهای کشاورزی یا از دست دادن دام‌ها باشد.

باد صبا، هنگامی که آن را می‌شنوید و لطافت آن را حس می‌کنید، نشانه‌ای از تسلط و پیروزی در مقابل دشمنانتان است. این می‌تواند خبر خوبی از سلامتی و راحتی به شما برساند.

اگر در خواب فقط صدای باد را شنیدید، این می‌تواند نشانه‌ای از یک خبر مهم باشد. اگر این صدا را دوست داشتید، احتمالاً خبر خوبی در انتظار شماست. اما اگر از صدای باد ناراحت شدید، باید آمادگی داشته باشید که با خبری ناخوش مواجه شوید.

اگر ببینید که باد شما را به سمت آسمان می‌برد و شما نمی‌توانید بازگردید، این نشانه‌ای نیست که اوضاع خوب است. این می‌تواند نشانه‌ای از عدم کنترل و آسیب‌هایی که قرار است روی شما بیاید، باشد.

اگر در خواب باد تندی می‌وزد و گرد و غباری برانگیخت، احتمالاً نشانه‌ای از یک حادثه ناگوار است که می‌خواهید از آن فرار کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

در خواب، باد سخت به وحشت و ترس اشاره دارد، در حالی که باد ملایم احساس آرامش و آسایش می‌دهد.

گردباد نمادی از مشکلات و بیماری‌هاست.

اگر در خواب ببینید که باد سخت و زمینها را لرزانده و خرابکاری می‌کند، این نشانه‌ای از ناراحتی و نگرانی است که ممکن است در معنای کلی احساس شود.

باد ملایم و معتدل نشانگر سلامت و بهره‌وری است.

اگر در خواب ببینید که باد پرده اتاق شما را لرزانده، این نشانه‌ای از شادمانی و خوشحالی است.

اگر باد گردباد باشد و خاک برانگیزد و تاریکی را به همراه داشته باشد، این ممکن است نشانه‌ای از وقوع مشکلات و موقعیت‌های نامطلوب باشد .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که باد به آرامی می‌وزد، این ممکن است نشانه‌ای از ارث بردن ثروتی از یکی از افراد نزدیک شما باشد که درگذشته است.

اگر در خواب ببینید که بر خلاف جهت وزش باد، شجاعانه در مقابل وسوسه‌های بدی مقاومت می‌کنید، این نشانه‌ای است که شما قصد دارید از راهی درست برای دستیابی به ثروت اقدام کنید.

اگر در خواب ببینید که باد برخلاف آرزوهای شما می‌وزد، ممکن است نشانگر ناامیدی در امور عاشقانه و شکست در تحقق اهداف زندگی باشد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • اگر در خواب ببینید که باد شدید وزید، این نشانه‌ای از خوشبختی و شادی است.
 • اگر در خواب ببینید که باد ملایمی وزید، این نشانه‌ای است که فرصتی مناسب برای شروع کارهای جدید دارید.
 • وقتی در خواب می‌بینید که در هنگام باد راه می‌روید، این نشانه‌ای است که درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود.
 • اما اگر در خواب ببینید که در جهت عکس وزش باد راه می‌روید، این ممکن است نشانه‌ای از خیانت دوستان باشد.
 • اگر باد کلاه شما را برد، این نشانه‌ای است که شرایط زندگی شما در آینده بهبود خواهد یافت.
 • وقتی که در خواب یک کشتی در باد شدید می‌بینید، این ممکن است نشانه‌ای از آشکار شدن یک راز برای شما باشد.
 • اما اگر باد شدید باعث غرق شدن کشتی شود، این نشانه‌ای است که پول به راحتی وارد زندگی شما خواهد شد .

ابراهیم کرمانی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که باد سموم وزید، این ممکن است نشانه‌ای از بیماری‌های گرما باشد، در حالی که باد معتدل و سرد، نشانه‌ای از بیماری‌های خنکی است. در آن منطقه، اگر باد معتدل و سرد ببینید، این می‌تواند نشانه‌ای از تندرستی مردم و موجب نیکوکاری و پیروزی آن منطقه باشد.
 • اگر ببینید که شخصی را از جایی به جایی می‌برد، این ممکن است نشانه‌ای از سفر دور و گرانبها باشد و شخص در آن سفر موفقیت و جایگاه بلندی خواهد یافت، به اندازه‌ای که باد او را به زمین برده باشد.
 • اما اگر ببینید که باد همراه با گرد و تاریکی باشد، این نشانه‌ای از ترس و بیم و نگرانی در ذهن افراد است.

جابر مغربی گوید :

 • اگر در خواب ببینید که شخصی را بادی قوی به سوی آسمان می‌برد، این ممکن است نشانه‌ای از نزدیکی مرگ او باشد.
 • اما اگر ببینید که باد شخص را از آسمان به زمین می‌آورد، این ممکن است نشانگر بیمار شدن او باشد، اما در نهایت بهبودی خواهد یافت.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 1. اولین مورد “بشارت” یا خبر خوب است.
 2. دومین مورد نشانه‌ای از “فرمانروایی” یا قدرت و کنترل است.
 3. سومین مورد “مال” یا ثروت و پول را نشان می‌دهد.
 4. چهارمین مورد “مرگ” است، که ممکن است به ناگهانیت و پایانی غیرمنتظره اشاره داشته باشد.
 5. پنجمین مورد “عذاب” یا درد و رنج را نمایش می‌دهد.
 6. ششمین مورد “کشتن” است که ممکن است به اعمال خشونت آمیز یا خطرناک اشاره کند.
 7. هفتمین مورد “بیماری” است که به مشکلات سلامتی و بیماری اشاره دارد.
 8. هشتمین مورد “شفا” است که نشانه بهبودی و بهبود حالت بیماری یا مشکلات دیگر است.
 9. و آخرین مورد “آسایش” است که به آرامش و راحتی اشاره دارد .

اسماعیل بن اشعث گوید :

 • اگر در خواب ببینید که باد مغرب به آرامی و نرمی می‌وزد، این نشانه‌ای است که مردم آن منطقه با مال و نعمت زیادی مبارک می‌شوند.
 • اما اگر ببینید که باد شمال به آرامی می‌وزد، این نشانه‌ای است که مردم آنجا شفا و آسایش خواهند یافت. اما اگر باد به خلاف این بود، نشانه‌ای از خیر نخواهد بود.
 • اگر ببینید که فردی از باد شنیده است، این نشانه‌ای است که در آن منطقه پادشاهی شرافتمند و بزرگ خواهد بود.
 • در صورتی که ببینید باد مردم را برده و به هوا برده، این نشانه‌ای است که از مردمان شریف و با ارزش خواهید یافت .

لیلا برایت می‌گوید :

 • اگر در خواب ببینید که به سمت مخالف باد راه می‌روید و باد به صورت شما وزید، این نشانه‌ای است که باید به خودتان بیشتر اعتماد کنید و با اطمینان بیشتری کارها را انجام دهید.
 • اما اگر در خواب ببینید که به سمت باد راه می‌روید، این نشانه‌ای از موفقیت در کارهایی است که انجام می‌دهید.
 • و اگر در خواب ببینید که باد شما را به هر طرف می‌کشد، این نشانه‌ای است که به سفری خواهید رفت که برای شما سودآور خواهد بود .

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها