تعبیر خواب بازوبند

تعبیر خواب بازوبند
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بازوبند  به شما گزارش دهیم تعبیر خواب بازوبند بدین معناست که اگر ببینی بازوبند طلا روی بازوی خود داری،
یـعـنـی برادر یا شخص دیگری مسئله ناخوشایندی برای تو بوجود می‌آورد و یا باعث غم و اندوه تو می‌شود،

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر بازوبند نقره بود، یـعـنـی دختر خودت یا دختر خواهرت را شوهر می‌دهی،

اگر زنی این خواب را ببیند، یـعـنـی از مال و نعمت و آرایش بهره‌مند می‌شود و اتفاقات خوبی برایش می افتد

یا اگر ببینی بازوبند آهنی داری، یـعـنـی از برادرت به تو نیرو و قوت و یاری می‌رسد ،

ولی اگر ببینی بازوبند شکسته یا از دست رفته است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر خواب داشتن بازوبند برای زنان میمون و نیکو است ولی برای مردان خوب نیست.

اگر کسی در خواب ببیند که به بازوی خویش بازوبند طلایی بسته از ناحیه برادران یا فرزندانش به او غمی می رسد. و خبر های بدی به او می رسد
اگر ببیند بازوبند نقره ای بسته دختر خودش یا دختر خواهرش را به خانه شوهر می فرستد.

چنانچه زنی ببیند که به طور کلی بازوبند بسته به رفاه و نعمت می رسد
زیرا داشتن بازوبند برای زن امری طبیعی است ولی برای مرد زشت است. وتعبیر بدی دارد

داشتن بازوبند آهنین به بازوی راست نشان اینست که از سوی برادرش به بیننده خواب کمک و مساعدت می شود
و اگر به بازوی چپ خویش بازوبند داشته و آن بازوبند شکسته از سوی برادر یا فرزندش به او بی محبتی می شود. و به او بی اهمیت می شود

چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته بین او و شوهرش اختلاف پدید می آید. و مشکلات و گرفتاری هایی برایشان به وجود می اید که ممکن است که به طلاق و جدایی برسد

آنلی بیتون میگوید

مشاهده‏ ى بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیمارى و گرفتارى شما را تهدید مى‏ کند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید)

اگر در خواب ببینید کسى به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعى باعث شادى شما مى‏ شود. و بسیا خشنود و خوشحال می شوید

بازوبند زرين، اگر بيند كه در بازو داشت، دليل كه از برادران يا از كسي ديگر او را غم و كراهت رسد.
اگر بازوبند سيمين داشت، دليل كه دختر خود را يا دختر خواهر خود را به شوهر دهد.

اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه او را مال و نعمت و آرايش بود.
اگر بيند كه بازوبند سيمين يا اهنين داشت، دليل كه او را از برادر قوت وياري بود.

اگر بيند كه بازوبند بشكست يا ضايع شد تاويلش به خلاف اين بود.

داشتن بازوبند آهنین یا بازوبند از نوعی که قهرمانان بر بازوی خود می بندند، دلیل بر قوت و قدرت بیننده خواب است.
چنانچه زنی ببیند بازوبندش شکسته و خراب شده است نشانه این است که دشمنان زیادی پیدا میکندد که بسیار او را ازدیت و آزار می دهند و به او بی محبتی میکندد و با او سر جنگ دارند

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها