تعبیر خواب بازی

تعبیر خواب بازی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بازی به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب بازی در خواب تعابیر گوناگونی دارد و برحسب نوع بازی و احساس و حالتان در خواب متفاوت است.
در کل این خواب نشانه تاثیر رفتار شما روی زندگی تان بوده و به معنی چالش های مهم و رقابت با دیگران است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن هر نوع بازی در خواب ، به این معنا است که با انجام کارهای نادرست نمی‌توانید به هدف خود دست یابید .
و به ارزو هایی که در سر دارید برسید

اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازی چشم‌بندی هستید ، به این معنا است که در کاری شرکت می‌کنید
که احتمالا به شما ضرر می‌رساند . و اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده خواهد بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند .
با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، اکردوکر ، قایم موشک و غیره . این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است .

اگر در خواب دیدید که بازی می کنید و می دوید و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید . و اتفاقات بدی برایتان به وجود می آید
اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت
که بزرگی و کوچکی آن به اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود .

اکثر افراد در خواب بازی‌های مختلفی رامشاهده می‌کنند .
برخی از این خوابها ساده و صرفابرگرفته از زندگی روزمره ما هستند ، مثل بسکتبال .
دیگر بازی‌ها در خواب عجیب و غریب ، باور نکردنی ، حیرت آور و کاملا واهی و نامعقول و حتی برخی ازآنها آزارگرانه هستند .

برای تعبیر هر چه بهتر این‌گونه خوابها لازم است که حال و هوای عمیق وواکنش‌های احساسی تان را در آن‌ها بررسی نمایید .
ممکن است در خوابتان برای تفریح مشغول بازی‌باشید ،
که گاه و بیگاه رخ می‌دهد .
ولی دیگرخوابهای « بازی کردن « می‌توانند نشان دهنده چالش‌هایی در زندگی تان ، ماهیت رقابت طلبانه و بلندپروازانه یا ساده لوحی ، ناپختگی ، خامی و بچگی‌شما باشند .

آنلی بیتون میگوید

این خوابها می‌توانند برملا کننده اهداف‌ و آرزو ها و نیات شما برای کسب وبه دست اوردن موفقیت یا شیوه‌ای آسان وراحت برای خارج ساختن نیرو و انرژی بالای شماباشند .

هم چنین مشاهده بازی در خواب می‌تواند نشانه بازی زندگی است
اگر در خوابتان مشغول‌بازی عجیبی با افراد آشنا و یا دوستان بودید ، لازم است که به‌دقت رفتار ، کنش و تأثیر متقابل خودتان را با آنها ونقشی را که هر یک در خوابتان بازی می‌کنند ، بررسی کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب دیگران بازی می کنند نشانه این است که نگرانیها بر طرف می شوند . و خبر های خوب و خوشی به شما می رسد
اگر در خواب ببینید که در یک بازی ورزشی بازی میکنید
نشانه این است که پول زیادی به دست می اورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)
تعبیر خواب دیدن یک بازیکن  نشانه این است که همه چیز به میل شما پیش میرود و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx