تعبیر خواب باغچه

تعبیر خواب باغچه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب باغچه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب باغچه در خواب بسیار خوب است. این خواب نشانه احساسات و عواطف پاک روانی و شخصیت بزرگ و امید و عشق، برآورده شدن خواسته ها و آرزوها وشادی و خوشبختی است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر خواب دیدید که مشغول کاشتن گل و گیاه در باغچه هستید تعبیرش این است که بسیار جاه طلبید و این جاه طلبی شما باعث می شود که آرزوهایتان تحقق پیدا کندو به اهدافتان برسید.

تعبیر خواب ابن سیرین

آب دادن به باغچه در خواب به تعبیر صفای دین و دنیای اوست میتواند نشانه ای از سخن و حرف درست و با حکمت باشد.

اگر دیدی گل ها و یا درختان باغچه را سیراب می کنی، تعبیر این است که از غم و رنج و ناراحتی رسته شوی و از ترس و بیم ایمن می شوی و دیگر کسی نمیتواند به تو آسی برساند.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب آب دادن به باغچه این رویا می تواند به نشانه قدرت و نیرویی باشد که در تو ایجاد میشود و به وجود آمده
و بواسطه آن کارهای خیر و نیک  و درست زیادی را انجام می دهی
اعمالی از تو سر میزند که باعث خشنودی و یا رفاه و اسایش و راحتی دیگران است

اگر دیدی مرده ای در حال آب دادن به باغچه با ظرف شلنگ و یا افتابه و …است ، خوب نیست و به نشانه ی خسران مالی بزرگ است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آب را مشاهده کنید.)

لیلا برایت میگوید:

مشاهده باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق  فردی مى شوید.

اگر در خواب باغچه ای کثیف و نامرتب را دیدید نشانه است که شما متاسفانه در انجام کاری با کسی یا کسانی مشورت می کنید که شایستگی لازم را برای این کار ندارند.

همچنین اگر خواب دیدید که در یک باغچه ای مشغول به کار هستید
نشانه این است که در انجام کارها دقت زیادی می کنید و نتیجه خوبی را هم دریافت می کنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx