تعبیر خواب باغ وحش

تعبیر خواب باغ وحش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب باغ وحش به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب باغ وحش در خواب ممکن است بیانگر هرج و مرج و گیجی و شلوغی باشد.
همان طور که گاهی در مورد چیزی می گوییم : این جا مثل باغ وحش است! شما ممکن است نیاز داشته باشیدیک موقعیت را در زندگی تان مرتب کنید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر دیگر این است که باغ وحش بیانگر این است که توانایی و استعداد هایتان مورد توجه قرار نمی گیرد و کسی به آن ها اهمیت نمی دهد .
شما یا وجهی از روانتان، احساس می کند که اسیر شده اید و گیر افتاده اید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید و به بازدید از آنها رفته اید،
علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت.
گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید و آن ها را شکست می دهید.
با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانش و آگاهی کسب می کنید.

در سرزمین رویا ها آمده:

تعبیر خواب  دیدن یک باغ وحش نشانه آن است که  با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید
و با آنها معاشرت و صحبت می کنید.
اگر در خواب دیدید که تنها به باغ وحش می روید
نشانه آن است که مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید و دیگران به شما بی احترامی میکنند.
اگر در خواب ببینید که زن شوهر به باغ وحش می روند نشانه آن است که خواسته های آنان برآورده نخواهد شد و به آرزوهایشان نمی رسند.
اگر در خواب ببینید که با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید نشانه آن است که اتفاق بدی برایتان می افتد.
اگر در خواب ببینید که دوستان به باغ وحش می روند نشانه آن است که  رازتان را  نباید برای هیچکس فاش کنید.
اگر در خواب دیدید که ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند نشانه بدبختی است

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب بببیند که به باغ وحش رفته اید نشانه آن است که باید مراقب رفتار و کار های خود باشید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx