تعبیر خواب بال

تعبیر خواب بال
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بال همراه تعبیرک بمانید.

بال اندام پروازی در جانورانی میباشد که، توانایی پرواز را دارند. دیدن خواب بال بطور کلی، نشان از جاه و مقام و بزرگی دارد.

پرواز کردن با بال در خواب، بیانگر اراده قوی و توانایی بیننده خواب میباشد. دیدن خواب پرندگانی که بال مي زنند، به معنی رخ دادن، بی وفايی در حق شما میباشد.

اگر در خواب فرشته ای با بال شکسته ببینید؛ به معنی ضرر و زیان مالی میباشد.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

اچ میلر می‌ گوید :
  • مشاهده‌ بال پرندگان در خواب، نشانه‌ به دست آوردن ثروت است.
لیلا برایت می‌ گوید :
  • اگر در خواب ببینید؛ که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنی؛ غم و ناراحتی شما را تهدید خواهد کرد.
آنلی بیتون می‌ گوید :
  • اگر خواب ببینید که بال درآورده اید، علامت آن است. که، بخاطر جدایی از فرد مورد علاقه خودتان، که به سفر رفته است. احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد.
  • تعبیر خواب بال پرندگان؛ علامت آن است. که، بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد. و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
  • در واقع دیدن بال در خواب های ما اشاره به، از دست دادن پول و ثروت دارد.
  • دیدن فرشته بالدار در خواب، نشانه خوشبختی و خوش شانسی میباشد.
  • تعبیر خواب بال های پرنده بیانگر، احترام و امتیاز است.
  • اگر دیدید که فرشته ای، با بال هایش شما را نوازش می کند، یعنی شادی و تسلی خاطر پیدا خواهید کرد.
  • چنانچه ببینید که؛ شما خودتان بال دارید. به این معنی است. که موانع متعددی سر راهتان پدیدار خواهد شد.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

14 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
14
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx