تعبیر خواب بت

تعبیر خواب بت
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بت این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بت  در خواب نشانه ی حیله و دروغ و فریب است.
اگر ببینید آن بت از زر است، دلیل که میلش به کار مکروه و جمع مال است.
اگر ببینید آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع او بود.
اگر دیدید که بتی را بر گزیده اید و در مقابل او سجده می کنید و می پرستید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می شوید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بت بدین معناست که اگر ببیند بت می‌پرستی، یـعـنـی به خدا دروغ می‌بندی و به راه باطل و ناپاک می‌روی.
اگر ببینی پس از گرایش به بت‌پرستی، توبه کرده‌ای و دوباره مسلمان شدی و خدا را می پرستی،
یـعـنـی گناه بزرگی انجام می‌دهی، ولی بالاخره توبه می‌کنی و راه خود را تعقیر می دهی.
اگر ببینی بت چوبی می‌پرستی، یـعـنـی در دین منافق هستی.
اگر بت از نقره باشد، یـعـنـی از روی هوی و هوس به زنی نزدیک می‌شوی.
چنانچه بت از طلا باشد، یـعـنـی کاری نادرست وناپسند انجام می دهی .
اگر از آهن یا مس و یا قلع باشد،یـعـنـی هدف تو از دینداری، بدست آوردن مال و اموال  و ثروت دنیوی و دنیاخواهی است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر بت از جواهر باشد، یـعـنـی هدف تو از دینداری، بدست آوردن «پادشاهی» و سرشناسی و خدمه و حشم می‌باشد
و اگر ببینی آن بت جواهراتش را از دست داد، یـعـنـی هدف تو از دینداری، جمع کردن مال حرام و ناپاک است.

اگر ببینی در خانۀ تو بت قرار دارد، یـعـنـی متحیر و تعجب زده و سرگردان می‌شوی و نمی‌توانی از عقل و دانش  و هوش خودت استفاده کنی.
اگر ببینی لباس بت‌پرستان را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خدمت پادشاه یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور مشغول می شوید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب بت بدین معناست که اگر  ببينيد بت پرستي مي كنيد
علامت آن است كه در زندگي مال و دارایی فراوانی به دست می اوردید .زيرا اجازه مي دهيد روابط ناعادلانه بر شما مسلط گردد .
شكستن بت در خواب ، نشانة آن است كه هيچ چيز نمي تواند مانع شما از به دست آوردن مقامات و ارزش های افتخار آميز بشود . زيرا شما تسلط كاملي بر افكار  و ذهن خود داريد .

اگر در خواب ديگران را مشغول ستايش بت ها ببينيد ، علامت آن است كه بين شما دوستانتان اختلاف و مشکل بزرگي به وجود مي آيد .
اگر خواب ببينيد ستايش بت را زشت مي شماريد
نشانة آن است كه طبيعت بشري را بسيار خوب درك مي كنيد
و در آينده به امتيازاتي بزرگ و مقاماتی بالایی دست مي يابيد .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx