تعبیر خواب بخور کردن

تعبیر خواب بخور کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب بخور کردن به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب بخور کردن بدین معناست که  دیدن آن در خواب نشانه مال و ثروت و دارایی است و  از مردي بزرگوار، اگر بيند از بوهاي خوش چيزي بخور كرد، دليل كه به قدر آن از مردي مال  و ثروت حاصل شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

در زندگي امروز ما کمتر بخور مي کنيم مگر در سالنهاي زيبائي که اختصاص به خانم ها دارد يا در بيمارستاها براي معالجه برخي امراض ريوي يا پوستي. گاه اتفاق مي افتد که کندر و اسفند در آتش مي افکنيم.

در مورد اسپند در حرف الف نوشته ام ولي به طور کلي اين نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چيز مي تواند باشد. و حتی میتواند خوب باشد

يا بيم و ترس  و هراس گنگ و مبهمي که در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است
و یا ممکن است بدین معنا باشد که به چیز های بزرگی در زندگی می رسیم.

و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه و ارزشمند شدن ديگران قرار گرفتن که البته تشخيص آن با خود خواب بيننده است.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر دختر و پسر جواني ببينند که در خواب بخور مي کنند يا چيزي در آتش مي افکنند
که بخار ايجاد مي کند و يا دود به وجود مي آورد
نشانه این است که مورد توجه قرار مي گيرند و دیگران به او توجه می کنند
و او را ارزشمند محسوب می کنند و خودشان نيز به شدت شائق اين هستند که انتخاب شوند.

اين خواب را بيشتر دختران دم بخت مي بينند. در خواب به طور کلي بخور کردن نشانه چيزهاي خوشبو نيکو است
و اثر آن به اندازه بوي خوشي است که در عالم رويا استشمام مي شود يا احساس مي کنيم که به مشام مي رسد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب بخور کردن در خواب نشانه  مالي است که از کسي به بيننده خواب مي رسد و مقدار آن به ميزان بوي خوش بخارات است.
باز هم ابن سيرين از جابر مغربي نقل مي کند که اگر در خواب احساس کنيد بخور بوي ناخوش دارد تعبيرش خلاف تعبير بالا است.

يعني سودي  و منفعتی نصیبتان نمي شود بل که تلاش بي ثمر انجام مي دهيد.ولی نتیجه ای دریافت نمی کنید

در يک خواب نامه معتبر فرانسه هم نوشته شده که بخور کردن گوياي خود خواهي بيننده خواب است
و همچنین به معنای مغرور بودن او است
و اين که مي خواهد مطرح باشد و ديگران درباره او به خوبي حرف بزنند.

اگر در خواب ببینید که بیماری گرفته اید و بخور میکنید رو صورت خود نشانه این است که گرفتاری و مشکلات شما حل خواهند شد
و در زندگیتان به آرامش و آسایش می رسید و حالتان خوب می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که بخور میکنید روی صورت دیگران نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود
و زندگی شما را تعقیر می دهد و این باعث خوشحالی شما می شود

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx