تعبیر خواب برادر زاده

تعبیر خواب برادر زاده
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب برادر زاده این مطلب را دنیال کنید.

تعبیر خواب برادر زاده در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد  و پول كافي به دست خواهيد آورد .

اما اگر برادر زاده خود را در خواب غمگين و مأيوس  و نا امید ببينيد ،
نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهید شد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

شیخ طوسی میگوید:

مرگ اقوام نزدیکی مانند برادر زاده برای زنان نیکو و خوب است اما برای مردان نشانه خوبی نیست.

اگر زنی خواب ببیند که برادرزاده اش را از دست میدهد دلالت بر عمر و زندگی خوش و پربرکت و پر نعمت او است.
اما اگر مردی چنین خوابی ببیند به نشانه ی این است که با فردی ملاقات و دیدار خواهد کرد و باعث میشود
روال عاغدی زندگی او تحت تاثیر افکار و یا رفتار منفی قرار بگیرد.

اگر در خواب ببینید که برادر زاده شما اشک می ریزد نشانه به وجود آمدن مشکل و گرفتاری است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب اشک را مشاهده کندی.)

در سرزمین رویاها امده:

اگر در خواب ببینید که برادر زاده دارید نشانه این است که اخبار  خوشایندی به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید که خواب برادر زاده تان را میبینید  نشانه این است که يك زندگي طولاني مدت در انتظار دارید.

اگر در خواب ببینید که برادر زاده هاي بسياري داريد نشانه این است که سلامتي شما عالي خواهد بود و تندرست هستید.

اگر در خواب ببینید که با برادر زاده هايتان مشاجره و گفت و گو مي كنيد  نشانه این است که كارهاي شما به اتمام مي رسند .

اگر در خواب ببینید که برادر زاده هايتان را دوست داريد نشانه این است که شما ثروتمند می شوید.

اگر در خواب ببینید که برادر زاده تان كشته مي شود نشانه این است که اغتشاش و سردرگمي در كارها به وجود می آید.

اگر در خواب ببینید که یك برادر زاده دارید نشانه این است که عمر طولاني خواهيد داشت .

مقالات مرتبط

2 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx