تعبیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب بستنی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب بستنی نشانه، شادی و شغل و رویدادهای شیرین زندگی است.
درسایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر خواب دیدید که در حال تماشای بستنی خوردن کسی هستید
تعبیرش آنست که کارهای عجیب و غریب و خارق العاده ای انجام می دهید
و تغییرات و تحولات خوبی را در زندگی انجام خواهید داد که بسیار کاربردی  و مهم است.
تعبیر دیدن بستنی بسیار یخ در خواب نشان دهنده آمادگی شما برای استفاده از فرصت ها و موقعیت های زندگی است. شما آمادگی دارید که از زندگی و فرصت های آن استفاده کنید.
اگر خواب دیدید که به کسی بستنی پیشنهاد می کنید تعبیرش این است که از آن شخص هشداری به شما خواهد رسید که به دیگران بیش از حد اعتماد نکنید و وابسته نشوید، به ویژه آن هایی که رویشان حساب ویژه ای باز کرده اید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب خوردن بستنی در خواب ، نشانه آن است که در به ثمر رساندن مسئولیت هایی که به دوش گرفته اید موفق خواهید شد .

اگر خواب ببینید بچه ها مشغول خوردن بستنی هستند ، نشانه آن است که به طور غیرقابل باوری به سعادت و شادمانی  و خوشبختی دست می یابید و زندگی تان به کلی تعقیر می کند

اگر دختری خواب ببیند در حضور دیگران بستنی خود را به زمین می اندازد
نشانه آن است که به خاطر نامهربانی با دیگران به وضع دردآوری گرفتار مشکل خواهد شد.

خوردن بستنی ترش در خواب ، نشانه آن است که شادمانی شما با اندوه و غم به پایان می رسد.

اگر خواب ببینید بستنی شما آب می شود ، علامت آن است که پیش از آنکه به لذت و خوشگذرانی دلخواه دست یابید ، بازار آن لذت کساد می شود.

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب ببینید که شما بستنی می خورید نشانه آن است که شانسی در زندگیتان دارید.
اگر در خواب ببینید که بستنی می خرید نشانه آن است که اتفاقی بد برایتان می افتد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها