تعبیر خواب بلور

تعبیر خواب بلور

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب  بلور این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب  بلور در خواب، زنی بی اصل است.اگر بیند بلور داشت یاکسی بدو داد، دلیل که زنی بی اصل به زنی بخواهد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
تعبیر خواب بلور بدین معناست که اگر بیند بلور داشت وضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از اوغایب شود.

اگر بیند بلور سیاه داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.

جابر مغربی گوید:

اگر در خواب  بیند بلور می فروخت، دلیل که دلالگی زنان بی اصل نماید.

اگر  در خواب بیند بعضی از بلور که می فروخت سوراخ نداشت و بعضی سوراخ داشت،
دلیل ک دلالگی دختران دوشیزه و زان بیوه بی اصل کند.

اگر در خوابی بلور های برف را ببینید نشانه این است که رزق و روزی فراوان به شما می رسد
و خداوند نیز به شما لطف و محبت فراوان می کند و زیر سایه پر مهرش قرار میدهد.

آنلی بیتون مى‏گوید:

تعبیر خواب دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانة فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی  و بدین معناست که اتفاقات ناگواری در زندگیتان می افتد
و یا یکی از عزیزان یا بستگانتان از دنیا می رود و یا فردی از خاندان شما تصادف می کند

تعبیر خواب بلور بدین معناست که  اگر زنی  در خواب ببیند دیوارهای اتاق پذیرایی و صندلیها با بلور تزیین شده اند
علامت آن است که می فهمد افراد مورد احترام او ، دیگر ارزش ستایش و ارزش محبت کردن ندارند و به او بی احترامی میکند .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بی احترامی کردن را مشاهده کنید.)
اما اگر در اتاق افراد آشنایی ببینید که انان را می شناسید ، نشانة آن است که آنها نیز در خور دوستی و رفاقت و صمیمیت با او نیستند .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx