تعبیر خواب به

تعبیر خواب به

فهرست مطالب

به نظر شما تعبیر خواب به چه معنی و معانی می تواند داشته باشد و چه عواقبی دارد ؟

ما با تعبیر خواب آنلاین در کمترین زمان ممکن خواب های شما را تعبیر خواهیم کرد.

دیدن به در خواب دارای تعابیر متفاوتی است. بزرگان دینی و عارفان در این باره نظرات مختلفی داده اند. تعبیر کلی خواب به به از دست دادن و یا رسیدن به مال ثروت و یا گرفتن بیماری و آمدن فرزند است.

اینکه به را در خواب ببینیم به نظر برخی از معبران نشانه رسیدن خیر و برکت از بزرگی است
و همینطور شما برای افراد اطراف خود قابل ستایش و احترام خواهید شد.

برخی از معبران هم به این نظر هستند که نشانه فرزند است.

دیدن به در خواب چه به فصل باشد و چه غیر فصل نیکو است و دلیل بیماری نمی تواند باشد.
دسته ای دیگر از معبران به علت رنگ به که زرد است آن را نشان بیماری و کسالت دانسته اند.

به میوه ای است خوش طعم و معطر با مزه ای خوب که از آن اغذیه و مربا و شربت تهیه می کنند و دیدنش در خواب نیک است به هر حال که باشد چه سبز و چه زرد و چه پخته و چه خام و ناپخته.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن به در خواب نشانه ی سروری و بزرگی است و باعث سود و نفع می شود. به دلیل عطر خوب به دیدن به در خواب به تعبیر نیک است.

ابراهیم کرمانی می گوید :

تعبیر بیماری است و هر چه رنگ به زردتر باشد، بیماری سخت تر و دشوار تر است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

رنگ زرد این میوه به معنای بیماری و خواب به سبز به معنای ورود فرزند است.

حضرت داود می گوید :

خوردن به در خواب در فصل میوه به معنای مال و ثروست است. اگر ببینید که فصل این میوه نیست و شما در حال خوردن آن هستید، نشانه از دست رفتن مال شماست.

3 5 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx