تعبیر خواب بید

تعبیر خواب بید
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب  بید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب  بید در خواب نشانه ی دشمن شدن یکی از اقوام نزدیک یا خانواده با شماست.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر بید را در کلاه خود یافتید نشانه این است که به آبروی و اعتبار  شما لطمه وارد می آید و دشمن، حیثیت شمارا لکه دار می کند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

. چنانچه بید خانه شما به خانه همسایه رفته بود نشانه این است که از جانب شما به دیگران سودی و منفعتی می رسد

بید به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک.

بید در خوابهای ما نشانه کسی است از نزدیکان و دوستان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته

و با اعمال و رفتار و کردار دانسته یا ندانسته خود چنان زیان  و ضرر می رساند

و یرانو منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید
و کار از کار گذشته است و تلاش دیگر بیهوده است

اگر بید را در کلاه خود یافتید نشانه این است که به آبروی شما لطمه وارد می آید
و دشمن، حیثیت شمارا لکه دار می کند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید)

و اگر در خواب دیدید که بید را کشته اید و خانه را از وجود آن پاک کرده اید

نشان آنست که بر دشمن یعنی همان دشمن ضعیف چیره می شوید.

اگر در سایه بیدی خود را آرمیده دیدید  نشانه این است که دیگران به شما کمک میکندد

و مورد حمایت قرار می گیرید و سود و منفعت می برید

و به نعمت و آرامش  و خوشی و راحتی خیال می رسید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

آنلی بیتون میگوید

چنانچه دختران و پسران جوان درخت بید درخواب ببینند نشانه این است که به آینده ای پر امید نزدیک می شوند

و تشکیل خانه و خانواده می دهند و خبر های خوبی به شما می رسد و به موفقیت می رسید

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها