تعبیر خواب تئاتر

تعبیر خواب تئاتر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تئاتر اسین مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ديدن تئاتر در خواب، نشانه ‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر خواب بينيد كه در تئاترى حضور داريد، يعنى در دام افراد حيله‏گرى مى‏افتيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب تئاتر  بدین معناست که اگر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ،
نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد و در کنار انها به آرامش می رسید.

اگر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ، نشانة آن است كه از تفريح و گردشی كوتاه مدت لذت خواهيد برد و در این گردش اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

دیدن تئاتر و رفتن به آنجا نشانه این است که به خوشی می رسید و به مکانی برای مسافرت می روید که بسیار خوش آب و هوا و خوب است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت رفتن را مشاهده کنید)

در سرمین رویاها امده

تعبیر خواب تئاتر بدین معناست که  اگر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ، نشانة آن است
كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .
ديدن تئاتر در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .
و به همه آنها می رسید و همچینن بدین معناست که در انجام کارهایتان موفق می شود و پیشرفت میکنید و نتیجه خوبی را حاصل میکنید.
اگر به هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ،
نشانة آن است كه وظيفة خود را فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .
اگر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ، نشانة آن است كه به كار پرخطري و ترسناکی دست خواهيد زد که رریسک بالایی دارد و باید حواستان را جمع کنید تا دچار خطا و پشیمانی نشوید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx