تعبیر خواب تئاتر

تعبیر خواب تئاتر

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تئاتر اسین مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ديدن تئاتر در خواب، نشانه ‏ى آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر خواب بينيد كه در تئاترى حضور داريد، يعنى در دام افراد حيله‏گرى مى‏افتيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب تئاتر  بدین معناست که اگر خواب ببينيد بر صندلي تئاتر نشسته ايد ،
نشانة آن است كه از گفتگو با دوستان جديد خود لذت بسيار خواهيد برد و در کنار انها به آرامش می رسید.

اگر خواب ببينيد خود يكي از بازيگران تئاتر هستيد ، نشانة آن است كه از تفريح و گردشی كوتاه مدت لذت خواهيد برد و در این گردش اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

دیدن تئاتر و رفتن به آنجا نشانه این است که به خوشی می رسید و به مکانی برای مسافرت می روید که بسیار خوش آب و هوا و خوب است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب مسافرت رفتن را مشاهده کنید)

در سرمین رویاها امده

تعبیر خواب تئاتر بدین معناست که  اگر خواب ببينيد نمايشي دراماتيك تماشا مي كنيد ، نشانة آن است
كه در اثر تفريحات حماقت آميز در آستانة نابودي ثروت خود قرار خواهيد گرفت .
ديدن تئاتر در خواب ، نشانة آن است كه بر آرزوها و خواسته هاي خود دست خواهيد يافت .
و به همه آنها می رسید و همچینن بدین معناست که در انجام کارهایتان موفق می شود و پیشرفت میکنید و نتیجه خوبی را حاصل میکنید.
اگر به هنگام تماشاي نمايشي بخنديد يا براي بازيگري كف بزنيد ،
نشانة آن است كه وظيفة خود را فداي ارضاء هوسهايتان خواهيد كرد .
اگر خواب ببينيد هنگام آتش گرفتن سالن نمايش از آنجا مي گريزيد ، نشانة آن است كه به كار پرخطري و ترسناکی دست خواهيد زد که رریسک بالایی دارد و باید حواستان را جمع کنید تا دچار خطا و پشیمانی نشوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx