تعبیر خواب تابستان

تعبیر خواب تابستان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تابستان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب تابستان در خواب بیانگر میانه زندگی، موفقیت، پر ثمری، مسرت، گرما، نقطه اوج زندگی یا توانمندی است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
دیدن تابستان در خواب، اگر در وقت خودش باشد،  نشانه خیر و برکت و خوشی است.
و اگر در زمستان هوای غیر متعارف و گرمی را لمس کرد،  نشانه آن است که زراعت آن سامان می یابد و درختان پر بار خواهند شد و میوه فراوان می دهند و همه از آن بهره مند می شوند زیرا درخت در خواب نیز نشانه برکت و نشانه مثبتی دارد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب درخت را مشاهده کنید.)

اگر در بهار، تابستان را به خواب ببینید، نشانه آن است که  مشکلی برای شما پیش می آید؛
بخصوص اگر در خواب احساس گرمی زیاد بکنید و کلافه باشید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب تابستان در خواب نشانه دیدن پادشاه سخت است.

اگر گرمای سخت بود در تابستان، چنانکه مردم را از آن زیان ببینند، دلیل که مردم آن دیار از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و به آرزویش برسد
و برای مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن،نشانه به قدرت رسیدن است.
اگر تابستان را نه به وقت خویش بیند، تاویلش به خلاف این است.
تابستان پادشاهی است سخت و چون پادشاه نیز قدرتی است تعیین کننده با تعریف بالا مطابقت پیدا می کند

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر گرمی هوا را در فصل تابستان ببینید نیکو  و خوب است و اگر در زمستان احساس کنید که هوا گرم است خبر از بهبود کار می دهد.

لیلا برایت میگوید:

دیدن تابستان در خواب، بیانگر ایجاد مشکلات و گرفتاری است و بدین معناست که خبر های بدی به شما می رسد و شما را غمگین می کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx