تعبیر خواب تابلو

تعبیر خواب تابلو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تابلو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تابلو در خواب بسته به آنچه درون آن قرار می گیرد متفاوت است. دیدن تابلوی نقاشی بیانگر در پیش بودن روزهای خوش است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب مشاهده کنید

تعبیر خواب تابلو بدین معناست که اگر در خواب دیدید که قاب تابلوی اتاق شما کهنه و فرسوده است و نیاز به مرمت و رنگ کاری دارد
نشان آن است که شما وظیفه ای را رها کرده و واگذاشته اید و کارهایتان را انجام نمی دهید.

کاری هست جلوی چشم و دم دست که هر روز از کنارش می گذرید اما بی اعتنا می مانید.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب تابلوی کارخانه یا مغازه در خواب، نشانه آن است که یکی از دوستانتان باعث ناراحتی و غمگین شدن شما می شود.

تعبیر خواب دیدن یک تابلوی نقاشی در خواب، نشانه آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید و اتفاقات بسیار خوبی برایتان می افتد که شما را غمگین می سازد.

اگر خواب ببینید که مشغول فروختن تابلوی نقاشی هستید، نشانه بهبودی در امور مالی و پول است.

اگر در خواب یک تابلوی نقاشی بخرید، به این معنی است که به خاطر موضوعی عصبانی می‏ شوید و حالتان بد می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب نقاشی را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیرخواب یک تابلو نشانه این است که به پول نزدیک می شود .

تعبیر خواب تابلو بدین معناست که اگر در خواب تابلوی یک زن لخت را ببینید
نشانه این است که  در عشق شانس خواهید داشت.

تعبیر خواب تابلو  بدین معناست که اگر در خواب  تابلوی یک مرد متاهل را ببینید نشانه این است که او عاشق تفریح و لذت می باشد .

اگر در خواب تابلو یک زن متاهل  را ببینید نشانه اسن است که او زن سبک مغزی است .

اگر در خواب یک زن بیوه خواب یک تابلو را ببیند  نشانه این است که  قبل از ازداوج به نقشه هایتان اعتماد داشته باشید.

یک دختر جوان خواب یک تابلو را ببیند نشانه این است که  او بایک مرد ثروتمند ازدواج می کند .

مقالات مرتبط

3.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx