تعبیر خواب تاتو کردن

تعبیر خواب تاتو کردن

فهرست مطالب

برای آگاهی از تعبیر خواب تاتو کردن این مطلب را دنبال کنید.

دیدن تاتو کردن در خواب، به خلاقیت، ایده های گوناگون و تحولات بزرگ در زندگی اشاره دارد. اگر در خواب ببینید، که تتو کار هستید. به معنی اتفاقات عجیبی است. که در آینده تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

اگر در خواب دیدید، که آس خشت تاتو کردید. به این معنی است. که به دست آورد، های گذشته افتخار می کنید. و میخواهید؛ آن را با اطرافیانتان درمیان بگذارید. تعبیر خواب تاتو کردن به، قدرت و توانایی برای اهدف اشاره دارد.

تعبیر خواب ریمو کردن تاتو، به معنی غم و اندوه میباشد. اگر تتو در خواب شکل عجیب و زیبایی نداشت. این خواب بیانگر  مشکلات بزرگی است. که قرار است برای بیننده خواب رخ دهد!

تعبیر دیدن تاتوی کمرنگ در خواب؛ نشانگر مشکلات اقتصادی و مالی میباشد. تعبیر خواب تتو کردن به شکل پروانه، نشان دهنده حریم شخصی و عشق است. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پروانه را در این صفحه بخوانید.)

دیدن تتو به شکل اژدها در خواب، نشانگر تلاش هایی است. که در زندگی شخصی دارید. تعبیر تتو به شکل پرنده، نشانه رسیدن به آزادی و رهایی است. که بزودی اتفاق می افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • هرگونه آسیب رسیدن به پوست، مثل خالکوبی و تتو، بیانگر اندوه و یا نرسیدن به هدف است.
آنلی بیتون می‌ گوید:
  • اگر در خواب دیدید، که تاتویی بر بدن شماست. نشانه آن است، که کاری پیش می آید. و باعث ترک خانه به مدت طولانی میشود!
  • تعبیر دیدن، تاتو روی بدن دیگران، نشانه آن است. که به رابطه عاشقانه دیگران حسادت میکنید.
تعبیر خواب شکل های تاتو
  •  تعبیر خواب تاتو کردن به شکل صلیب، نشانه اهداف جدی است.
  • دیدن تاتو به شکل چشم در خواب نشانگر، قدرت حواس و تمرکز میباشد.
  • تاتو طرح عقاب در خواب، نشانگر قدرت و تسلط نسبت به زندگی است.
  • تاتو فیل در خواب، به معنی شانس و خوشبختی میباشد.
  • دیدن تاتو به شکل گل در خواب، نشانگر حالات و بیان زیبایی های زنانه است.
1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx