تعبیر خواب تاراج کردن

تعبیر خواب تاراج کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تاراج کردن این مطلب را دنبال کنید.

 تعبیر خواب تاراج کردن بدین معناست که اگر بيند مال و نعمت كسي را به تاراج برد،
دليل كه آن كس را غم و اندوه و زيان و ضرر رسد، به قدر آن كه از وي برده بود. و آن فرد دچار افسردیگی می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب تاراج كردن در خواب ، دليل بر چهار وجه است.
اول: شعب وقبح و زشتي.
دوم: زيان و ضرر رساندن
سوم: غم و اندوه و ناراحتی و افسردگی
چهارم: ارزاني نرخ، مگر درصورتى كه ببيند از دشمن به غنيمت گرفته شده است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

تعبیر خواب تاراج کردن بدین معناست که اگر در خواب مي بينيم که يا مال ما را تاراج مي کنند
يا مال ديگري را مي برند و ما شاهد يا عامل آن هستيم
نشانه زیان و بدبختی در زندگی است و بدین معناست که اتفاقات ناگواری برایمان می افتد.

اگر ببينيم مال ديگري را به تاراج مي بريم نشانه این است که  براي صاحب مال  و ثروت غم و غصه  و ناراحتی  و غم بوجود مي آوريم
و چنانچه مال  و ثروت و پول ما را مي برند غم و رنج به ما مي رسد ولي به فرموده امام صادق عليه السلام تاراج پول و دارایی  هم مي تواند غم و غصه باشد و هم فراواني و نعمت و زیاد شدن روزی.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب تاراج کرد نبدین معناست که اگر در خواب ببینید که فردی وسایل قیمتی و مهم شما را به تاراج می برد
نشانه این است که در زندگیتان چیز های مهمی به شما می رسد که برای شما فایده دارند و مفید خواهند بود و باید قدردان آن باشید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx