تعبیر خواب ترسیدن

تعبیر خواب ترسیدن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ترسیدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ترسیدن آنچه است که  در بیداری باعث دلهره و نگرانی و تشویش فرد می‌گردد دیدن آن در خواب به شادی و نشاط تعبیر شده است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
اگر کسی در خواب ببیند که از مطلب موهومی که خود نیز علت آن را نمی داند، می ترسد؛ نشانه ان است که  ناراحتی برای او در راه است.
اگر از مطلبی که برای او روشن است ترسید و در خواب خسارتی و صدمه ای ندید،نشانه ایمنی و شادی و خوشحالی در بیداری است.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب ترسیدن بدین معناست که اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید و ترسیدید، بیانگر این است که اتفاقاتی برای شما و خانواده تان می افتد.
اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند،
بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد و از آن دلهره می گیرید

اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است، نشانه آن است که در صداقت و راستگویی و درستکاری دوست خود شک خواهد کردو دچار تردید شده

اگر در خواب ترسیدن دیگران را ببینید، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود،
از محبت کردن  و خوبی کردن به شما عاجز است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب ترسیدن بدین معناست  که  اگرخواب ببینییم که از چیزی ترسیده ایم نشانه شادی و خبر خوش است.

اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید  نشانه آن است که خوشحال می‌شوید
و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت

در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد.
این ترس فطری است و در خواب به شادی تعبیر می‌شود
ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx