تعبیر خواب تریبون

تعبیر خواب تریبون

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تریبون به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی.
چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید و حرف می زنید
نشانه این است که  گرفتار غرور و زیاده طلبی خواهید شد

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر ببینید کسی دیگر پشت تریبون ایستاده و سخن می گوید
نشان هاین است که با انسانی مزاحم و تصدیع دهنده بر می خورید و آشنا می شوید و حس بدی نسبت به او دارد

مطیعی تهرانی میگوید

اگر تریبون خالی دیدید زمینه ای پیش می آید که شما خود را بنمایانید اما نه آن طور که واقعا هستید
بل که به تظاهر و ریا. فرود آمدن از تریبون  نشانه پشیمانی  و ندامت از کارهای ریاکارانه و واقع بینی و همه این ها درست است
به شرطی که اصلا اهل نطق و خطابه نباشید و چنان چه معمولا پشت تریبون می روید و حرف می زنید
یا معلم و استاد دانشگاه هستید
نشانه این است که و در آمفی تاتر سخن می رانید خواب شما عادی است و تعبیر ندارد.

اگر در خواب ببینید که پشت تریبون رفته اید و با مرده حرف میزنید نشانه این است که شما در بیداری دچار توهم می شوید (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب حرف زدن با مرده را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب پشت تریبون رفتن و حرف زدن نشانه این است که  تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می گوید و بهتر میتوانید صحبت کنید.
و نشان آن است که در واقع خود را ضعیف می شناسید و می کوشید با دیگران برابری یا بر آن ها امتیاز حاصل نمائید.

اگر در خواب ببینید که کودکی پشت تریبون نشسته است
علامت ان است که دیگران در کاری به شما کمک خواهند کرد و پشتیبان شما خواهند شد

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب تریبون بدین معناست که اگر در خواب ببینید که حرف می زنید اما شنونده ندارید نشان آن است
که به خودتان متکی نیستید و یا به خودتان اهمیتی نمی دهید و بی ارزش هستید

اگر در خواب دیدید که شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار گرفته اید
نشان آن است
که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جوئی می کنند و از شما غیبت میکنند و ناسزا می گوید
بخصوص اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx