تعبیر خواب تشک

تعبیر خواب تشک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تشک این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب تشک دیدن تشک، لحاف و پتو در خواب تعابیری بمانند یکدیگر دارند به این دلیل که تمامی این وسایل مربوط به زمان خواب، وقت استراحت و آرامش بدن است. بیشتر تعبیرگران دیدن این وسایل در رویا را به زن برای مرد و مرد برای زن تعبیر کرده‌اند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب تشک پنبه ای زن و همسر نیک نفس خیر و خیرخواه است
وپشتی و مخده پنبه ای دوستانی هستند
که هم دستشان خیر است و هم زبانشان خیر است و از ان ها منفعت می رسد

معبران کهن نوشته‌اند تشک و لحاف زن است. تشک، پتو و لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می‌بخشد

و زیر آن احساس امنیت و راحتی می‌کنیم، آن‌ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می‌دهد مقایسه و تشبیه کرده‌اند.

اگر در خواب ببینیم که تخت خواب و روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده‌اند
گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید
که ما توان حل و مبارزه با این مشکلات را نداریم و نمیت وانیم حلشان کنیم.

دیدن تشک در خواب ، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت .

تعبیر خواب دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب، علامت آن است
که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد. و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد.

تعبیر خواب تشک بدین معناست که اگر در خواب ببینید که تشکی بر روی تخت پهن کرده اید
نشانه این است که در زندگی اتفاقات خوشی برایتان میافتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب تخت را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید روی تشکی دراز کشیده ‏اید، به این معنا است که مورد اتهام قرار می‏گیرید
و فردی به شما تهمت دروغ میگوید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx