تعبیر خواب تغار

تعبیر خواب تغار

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تغار این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تغار  زني است غمگسار و صالحه كه خانه او را به صلاح دارد و راه خير به مردم آموزد
و از شر و فساد توبه كند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

ابراهيم كرماني گويد

: اگر بيند تغار او بشكست يا ضايع شد، دليل است كه آن زن از او جدا شود،
يا از دنيا رحلت كند و به قول بعضي معبران، تغار، كنيزك است و خادمه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

نوشته اند تغار در خواب زني است پرهيزگار و نيک نفس که در خانه شوهر با علم و حلم زندگي مي کند
و با تدبير امور خانه را به نظام مي آورد. ‌

تعبیر خواب تغار ظرفي است گلي مثل زير گلداني که اين روزها مرسوم و متداول است
که بدنه اي کلفت و لبه اي بلندتر از زير گلداني ها دارد.

در گذشته از تغار براي سائيدن کشک و خيس کردن سماغ و تهيه تتماج استفاده مي کردند.

امروز از مشابه آن با لبه کوتاه قد براي زير گلدان هايي که در داخل اتاق قرار مي دهند
سود و منفعت مي برند و مصرف خانگي ديگري ندارد.

با اين وجود ممکن است در خواب هاي خود تغار ببينيم.

معبران نوشته اند تغار زن است و زن خانه است و چنانچه ببينيم تغاري داشتيم
که شکسته خواب ما پيش گوئي مي کند که براي زن خانه حادثه اي مي افتد.

دیدن تغار در خواب نشانه این است که دچار بیماری می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

اگر تغاري داشته باشيم که ببينيم دزد برده يا گم شده نشان آن است که
بين زن و شوهر اختلاف و درگیری و مشکل مي افتد و جدائي حاصل مي شود.

تعبیر خواب تغار لب شکسته زن رنجور و بيمار است. براي دختران و پسران جوان تغار مادر است،
مادري کاردان و مدير.
براي زن هائي که تازه به خانه شوهر رفته اند تغار مادر شوهر است.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx