تعبیر خواب تقویم

تعبیر خواب تقویم
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تقویم به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب تقویم بیانگر گذر زمان و اتفاقاتی است که در  گذشته افتاده است. خواب ممکن است یادآور یک حادثه ی خاص، یک قرار ملاقات خاص یا تاریخ مهم در زندگیتان باشد.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب تقویم یا گاه نامه نشانه حکم سرنوشت و تقدیر است.
تقویم اعمال و کار های نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می گیرندو مجسم می شوند.

اگر در خواب ببینیم که تقویم مانند دفتر باشد و ما آن را همیشه همراهمان داشته باشیم نشانه این است که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران آن باخبر نشوند.

اگر تعدادی تقویم در دست داشته باشیم خواب ما می گوید بر چند نفر مدیریت می کنیم و می توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم.و او را در رسیدن به هدف و مسیرش کمک و یاری کنیم.
اگر تقويم کهنه باشد براي ما غم و اندوه پيش مي آيد.

اگر تقويم کهنه به کسي بدهيم موجب ناراحتی و اندوه ديگران مي شويم
اگر تقويم کهنه و قديمي از ديگري بگيريم نشانه این است که؛خودمان دچار غم و ناراحتی و گرفتاری در زندگی می شویم.

تقويم سال نو نشانه شادي و فرح است که به استقبال آن ميرويم.

تعبیر خواب تقويم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بيرون ميرود.

اگر در خواب تقویم پاره و مچاله شده را دیدید،نشانه این است که کار های شما با بی دقتی پیش می روند و آشفتگی در کارهایتان به چود می آید.

آنلی بیتون میگوید

نشانه این است که اقبال و سرنوشت خوبی نصیبتان نخواهد شد
و اگر که به خوشبختی رسیدید بدانید که خیلی ادامه دار نمی شود.

اگر خواب ببينيد مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقويم هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات کوچک و ناچیز وقت شما را هدر خواهد دادو از اين مشکل بسیار ناراحت هستید.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

لیلا برایت میگوید

تعبیر خواب دیدن تقویم نو ، نشانه‏ ى همنشینى و دوستی با افراد جدید در زندگیتان است. اگر در خواب مشغول مطالعه‏ یا خواندن تقویم باشید، نشانه‏ ى شنیدن یک خبر خوب و خوش است.

لوک اویتنهاو میگوید

تعبیر خواب تقویم نشانه این است ک شما به پیری خواهید رسید ،و  زندگی شما طولانی می گردد.

اگر در خواب تقویمی را ببینید نشانه است که خبری به شما می رسد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx