تعبیر خواب تقویم

تعبیر خواب تقویم

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تقویم به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب تقویم بیانگر گذر زمان و اتفاقاتی است که در  گذشته افتاده است. خواب ممکن است یادآور یک حادثه ی خاص، یک قرار ملاقات خاص یا تاریخ مهم در زندگیتان باشد.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب تقویم یا گاه نامه نشانه حکم سرنوشت و تقدیر است.
تقویم اعمال و کار های نیک و بد ماست که پیش روی ما در خواب شکل می گیرندو مجسم می شوند.

اگر در خواب ببینیم که تقویم مانند دفتر باشد و ما آن را همیشه همراهمان داشته باشیم نشانه این است که سعی داریم بپوشیم و مخفی کنیم تا دیگران آن باخبر نشوند.

اگر تعدادی تقویم در دست داشته باشیم خواب ما می گوید بر چند نفر مدیریت می کنیم و می توانیم درباره ایشان تصمیم بگیریم.و او را در رسیدن به هدف و مسیرش کمک و یاری کنیم.
اگر تقويم کهنه باشد براي ما غم و اندوه پيش مي آيد.

اگر تقويم کهنه به کسي بدهيم موجب ناراحتی و اندوه ديگران مي شويم
اگر تقويم کهنه و قديمي از ديگري بگيريم نشانه این است که؛خودمان دچار غم و ناراحتی و گرفتاری در زندگی می شویم.

تقويم سال نو نشانه شادي و فرح است که به استقبال آن ميرويم.

تعبیر خواب تقويم پاره نشان آن است که رشته کار از دستمان بيرون ميرود.

اگر در خواب تقویم پاره و مچاله شده را دیدید،نشانه این است که کار های شما با بی دقتی پیش می روند و آشفتگی در کارهایتان به چود می آید.

آنلی بیتون میگوید

نشانه این است که اقبال و سرنوشت خوبی نصیبتان نخواهد شد
و اگر که به خوشبختی رسیدید بدانید که خیلی ادامه دار نمی شود.

اگر خواب ببينيد مشغول تماشاي اعداد و روزهاي تقويم هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اتفاقات کوچک و ناچیز وقت شما را هدر خواهد دادو از اين مشکل بسیار ناراحت هستید.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

لیلا برایت میگوید

تعبیر خواب دیدن تقویم نو ، نشانه‏ ى همنشینى و دوستی با افراد جدید در زندگیتان است. اگر در خواب مشغول مطالعه‏ یا خواندن تقویم باشید، نشانه‏ ى شنیدن یک خبر خوب و خوش است.

لوک اویتنهاو میگوید

تعبیر خواب تقویم نشانه این است ک شما به پیری خواهید رسید ،و  زندگی شما طولانی می گردد.

اگر در خواب تقویمی را ببینید نشانه است که خبری به شما می رسد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx