تعبیر خواب تمشک

تعبیر خواب تمشک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تمشک این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تمشک در خواب ما نشانه اندوه و غم است به خصوص اگر به دهان ترش مزه بيايد و سرخ رنگ باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر سياه باشد بهتر از اين است که سرخ باشد چون تمشک سياه شيرين تر از تمشک سرخ است.
دیدن تمشک  نشانه غم و غصه هاي اندک و کم  است که چون جمع شوند
مي توانند کوهي از غم فراهم آورند که دل  انسان توانايي قبول آن همه غم و ناراحتی را ندارد.

چنانچه در خواب ديديد که در صحرا هستيد و تمشک جمع مي کنيد
نشانه این است که با غم هاي کوچک رو به رو مي شويد.

چنانچه ديديد کسي به شما ظرفي پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما مي شود.

تعبیر خواب تمشک بدین معناست که اگر بوته تمشک در خا نه داشتيد  نشانه این است که غم و اندوهي خانوادگي خواهيد داشت
که ريشه در بطن روابط فاميلي  و خانوادگی دارد.

اگر در خواب ديديد که تمشک چيده ايد و به کسي هديه داده ايد
نشانه این است که شما براي ديگران دردسر  و گرفتاری ايجاد مي کنيد
يا او را در ناراحتي هاي خود شرکت مي دهيد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن تمشک در خواب ، علامت آن است که پس از فرار از موضوعی خاص در می یابید که آن موضوع بسیار جذاب و قابل توجه بوده است .

اگر زنی خواب ببیند تمشک می خورد ، نشانه آن است که در محیط اجتماعی بدگویی  و دروغ و کینه ورزی پشت سر او جریان می یابد و او را پریشان و مضطرب و نگران می سازد .

اگر در خواب ببینید که از درختی تمشک به زمین افتاده نشانه این است که رزق و روزی به شما می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب درخت را مشاهده کنید.)

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب دیدن تمشک در خواب، نشانه‏ ى آن است که روزهاى خوب و خوشى پیش رو داریدکه اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

خوردن تمشک در خواب، نشانه ‏ى شنیدن اخبار و خبر های خوب و خوشایند است.

جمع کردن تمشک، بیانگر پیدا کردن یک دوست خوب  و وفادار است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx