تعبیر خواب تنبلی کردن

تعبیر خواب تنبلی کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تنبلی کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تنبلی کردن  به این معنی است که از نظر احساسی و عاطفی، حس تهی بودن می کنید شما نیاز دارید که یک مرخصی و استراحت از زندگی بگیرید. خواب بازتاب واقعی حالت بیداری شماست.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تنبلی کردن در خواب همچنین نشان‏دهنده‏ ی بیماری است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار مشکل نشوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

اگر در خواب احساس کنید کارها را به کندی و با تنبلی  و به آرامی انجام می دهید
نشانه آن است که در برنامه ریزی های خود مرتکب اشتباه و خطا می شوید و نتایج کارها شما را مأیوس و نا امید می کند زیرا شما نتایج خوبی را دریافت نخواهید کرد.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش تنبل و کاهل است و کاری انجام نمی دهد
علامت آن است که خواستگاران از او دلسرد و نا امید می شوند و از ازدواج با او منصرف می گردند

در سرزمین رویاها آمده:

اگر در خواب ببینید که تنبل هستید نشانه این است که ۱- باید به سختی کار  و تلاش کنید ۲- ناامیدی برای نزدیکان شما

اگر در خواب یک زوج را ببینید که تنبلی می کنند  نشانه این است که یک ازدواج می کنید.

اگر در خواب ببینید که یک شوهر تنبل دارید که تنبلی میکند نشانه این است که یک شخص ناشناس بر علیه شما کار می کند .

اگر در خواب ببینید که یک زن تنبلی می کند نشانه اعتماد و احترام است.

اگر در خواب ببینید که بچه های شما تنبل هستندنشانه این است که آنها با اشخاص ثروتمند  ازدواج خواهند کرد

اگر در خواب ببینید که کارمندان تنبلی می کنند.نشانه این است که یک اتفاق مهم و سودمند رخ می دهد.

اگر در خواب ببینید که اشخاص دیگرتنبلی میکنند نشانه موفقیت در تمامی امور حرفه ای است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها