تعبیر خواب تندباد

تعبیر خواب تندباد

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تندباد به شما گزراش دهیم.تعبیر خواب تندباد در خواب ، نشانه آن است که برای جبران شکستی که در زندگی خورده اید ، به کارهایی نادرست خواهید زد و در زندگی خطا می کنید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر خواب ببینید خانه ای را تندباد ویران ساخته است و شما می کوشید و تلاش می کنید که  کسی را از زیر الوارهایش نجات دهید ، و کمک کنید

علامت آن است که به مکانهایی دوردست سفر می کنید و به مسافرت می روید
اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی دهد  و به دارایی و ثروت نمی رسید
و از کارهایتان نتیجه خوبی را نمیگیرید و پیشرفت نمی کنید

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب تندباد بدین معناست که اگر خواب ببینید به بقایای خرابیهای آثار طوفان نگاه می کنید ، نشانه آن است که به خطری نزدیک می شوید و زندگیتان به بن بست می خورد و مشکلاتی برایتان ایجاد می شود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب طوفان را مشاهده کنید.)
اما با تغییر زندگی دیگران از آن خطر نیز بر طرف می شوید  و اتفاقات خوب برایتان می اتفد و در زندگیتان به آرامش می رسید
اگر خواب ببینید تندباد کسانی را کشته است و کسانی را مجروج کرده است ،
علامت آن است که افرادی شما را به دردسر می اندازند و شما را گرفتار می کنند
و برایتان مشکلی ایجاد می کنند که حخل شدنی نیست و شما را اندوهگین و ناراحت می سازند .
اگر خواب ببینید تندباد فرومی نشیند ، علامت آن است که در زندگی به گرفتاریهای بزرگ دچار نخواهید شد .

و فقط اتفاقا خوب برایتان می افتد که بسیار شادی اورند در زندگی شما و آرامش را به زندگی شما به ازمغان می اورند

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر خواب ببینید گرفتار تندباد شده اید ، علامت آن است که در حرفه و کار خود زیانها خواهید دید
و با مشکلات  و گرفتاری های فراوانی روبرو خواهید شد . و خبر های بدی به مشا می رسد

اگر در خواب ببینید که تندبادی می اید و خاکی بلند می شود و ان خاک درون چشمان شما می رود
نشانه این است که هر چه که شما آرزو دارید هیچ کدام از ان آرزوها برآورده نخواهند شد
و به هیچ  کدام خواسته خود نمی رسید

اگر در خواب در روستایی ببینید که تندباد می اید نشانه این است که شما سرمایه دار می شوید و پولدار خواهید شد

و افراد زیادی به شما احترام خواهند گذاشت و به شما محبت میکنند و عشق می ورزند

اگر در خواب تندبادی را ببینید که درخت ها را کج کرده است و میخواهد که از ریشه بکند نشانه این است که در شهر یا روستای شما خشسکسالی بوجود می آید
و شما نیز هیچ سرمایه ای را به دست نمی اورید و بلاکه در زندگی نیازمند می شوید

دیدن تندباد گرد در خواب نشانه این است که در زندگی خوشی می بینید
و اتفاقات خوب و عجیب و غریبی برایتان می افتد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx