تعبیر خواب ته چین

تعبیر خواب ته چین
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب ته چین این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب ته چین ديدن در خواب بر خلاف ديدن ته ديگ است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

ته چين مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد،
ته چين در خواب ديدن باگوشت گوسفند نيز نيکو است و خواب شما مي گويد
به نعمت و پول  و دارایی و فراوانی مي رسيد اما با مرغ بهتر است و خير و برکت پردوام همراه دارد

اگر در خواب ببنیید که ته چین می خورید و ان را به دیگران تعارف مکنید
نشانه این است که از فردی به شما کمکی می شود
که این کمک برای شما مفید خواهد بود و از آن سود می یابید

.ته چين اگر در رنگ سفيد و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببينيم.

اگر در خواب ببینید که ته چینی را در رستوران میل میکند
نشانه این است که اتفاقات خوبی می افتد و خبر های خوبی را از جانب فردی می شنوید ک حالتان را دگرگون می کند

چنانچه در خواب ببينيد که کسي ظرفي ته چين مقابل شما نهاد، و شما در حال خوردن ان بودید
نشانه این است که  از جانب او متنعم مي شويد
و خير مي يابيد و اگر خودتان ته چين تعارف کرديد موجب خير و برکت و رزق و روزی براي ديگران مي شويد.
و از شما به دیگران خیری می رسد

خوردن ته چين در خواب بهره وري از نعمات الهي است
و هر چه ته چين کلفت تر باشد بهتر است و تعبیر خوبی دارد

اگر خانمي ته چين مي پزد نشانه این است که صاحب فرزند مي شود و خداوند رزق و روزی به زندگی او عنایت می کند
و خداوند به او بچه ای می دهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx