تعبیر خواب توت فرنگی

تعبیر خواب توت فرنگی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب توت فرنگی این مطلب را دنبال کنید.

 تعبیر خواب توت فرنگی بیانگر؛ لذت های نفسانی، فرصت ها و پیشرفت در زندگی معنا میدهد.

خوردن توت فرنگی در خواب اشاره به تمایلات و وسوسه های احساسی دارد. در واقع توت فرنگی در خواب مربوط به ویژگی های زنانه، تمایلات و نیازهای زنانه میشود.

تعبیر خوردن توت فرنگی آبدار و شیرین نشانگر، عشق و روابط دوطرفه میباشد. اما خوردن توت فرنگی های ترش و خشک در خواب، به معنی عشق یکطرفه است.

تعبیر خواب به شما کمک میکند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

دیدن توت فرنگی فاسد یا له شده و بد مزه در خواب، به معنای مشکلات شدید در روابط عاشقانه می باشد.

شیخ طوسی می گوید :

اگر کسی ببیند توت رنگی از بازار میخرد و برای دیگران میبرد، تعبیرش این است که پیغامی به او فرا میرسد.

اگر ببیند که گندیده بود و بوی بد میداد، نشانه ی مال حرام است.

لوک اویتنهاو می گوید :

توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد.
توت فرنگی خوردن : لحظه های شیرین.
توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق.
خوردن توت فرنگی : خبر

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن توت فرنگی در خواب، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد.

خوردن توت فرنگی در خواب، نشانه عشقی دو جانبه است .

خرید و فروش توت فرنگی در خواب، نشانه به دست آوردن محصولی فراوان است.

محمد ساهونه می گوید :

خوردن توت فرنگی قرمز به نشانه، نزاع و درگیری بر سر زن است.

اگر ببینی دیگران از آن میخورند، و تو نظاهره میکنی. دلیل بر اینکه در میان اقوام نزدیکت ختلاف بزرگی روی دهد. که تو نیز در آن داخل شوی.

ابراهیم کرمانی گوید :

توت فرنگی های سیاه رنگ در خواب، به نشانه ی مال است. اگر که از درخت چید و میل کرد، دلیل بر اینکه از جایی که تصورش را هم نمیکند به او رزق و روزی زیاد برسد.

 دانیال نبی (ع) گوید :

چیدن توت فرنگی های درشت و آبدار بر چهار وجه استوار است.

اول: مال یا روزی که از طرق حلال و ثواب بدست آید.

دوم: بهبود پیدا کردن اوضاع کاری.

سوم: دعوا و درگیری پیدا کردن بخاطر زن.

چهارم: رسیدن به مراد دل.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx