تعبیر خواب توپ

تعبیر خواب توپ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب توپ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب توپ سمبلی از تکامل و کلیت است.
ممکن است بیانگر این باشد که شما نیاز دارید با کودک درونتان هماهنگ تر باشید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
و همچنین دیدن توپ در خواب، نشانه تفرقه  و پراکندگی است و ممکن است نشانه دنیا باشد که عدهای آن را از خود دور میکنند و عدهای دیگر به دنبال آن هستند
و نیز، به معنی سفر کردن و انتقالی چیزی به جای دیگر است.

اگر در خواب ببینید که کسی توپی را به طرف شما شوت می کند یا توپی قشنگ وبزرگ به شما می دهد
بدین معناست که در آینده نزدیک کسی در صدد اغوای شما بر می آید.
عکس این هم صادق و درست است اگر شما توپی را به طرف دیگری شوت کنید یا به او بدهید همان معنا را میدهد.

توپ‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌  شما به راحتی حقیقت زندگی را قبول کرده اید
این‌ خواب‌ اشاره‌ای‌ دارد به‌ ضمیر خودآگاهتان‌ و نشان‌ می‌دهد که‌ زندگی‌ فردیتان‌ به‌حالت‌ تعادل‌ نزدیک‌ می‌شود.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب توپی که به دنبال آن هستید پنچر و کم باد شود یا بترکد
بدین معناست که واقعیت بر شما آشکار می گردد.
یعنی در نیمه راه گمراهی چشم شما باز می شود و حواستان جمع می شود و در می یابید که تا آن جا هم به امید عبث آمده اید.

چنانچه در خواب دیدید که دنبال توپ می دوی خواب شما می گوید که فریب می خورید.
و مدت ها خود را به کاری بیهوده و بی فایده سرگرم و دل خوش نگه می دارید.
و در آخر از انجام دادن این کار بیهوده حسرت میخورید و پشیمان می شوید.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب توپ بازی کردن نشانه دیر کردن در انجام برنامه ها و کار ها ، و نشانه آن  است که شما کارهایتان را بدون فکر و تصمیم گیری انجام میدهید.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب دیدید که با توپى برخورد می کنید،
نشانه‏ ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى  و مشکل مى‏ شوید و اتفاق بدی برایتان می افتد.
بازى کردن با توپ در خواب، نشانه‏ ى آن است که بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد و خوشی تمام زندگیتان را فرا می گیرد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx