تعبیر خواب تیر برق

تعبیر خواب تیر برق
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای آگاهی و اطلاع از تعبیر خواب تیر برق این مطلب را دنبال کنید.

دیدن تیر برق در خواب، نشانگر و روایتگر مسولیت مهمی میباشد. که بر عهده شما است. اگر در خواب ببینید که تیر برق در حال سقوط کردن است. این خواب هشداری است، برای اینکه؛ حوادث ناگواری رخ خواهد داد.

دیدن سیم های تیر برق در خواب، نشانه؛ دشمنانی است. که نقشه هایی بر علیه شما کشیده اند. ولی شما با آنها مبارزه خواهید کرد. و شکستشان خواهید داد.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

در صورت تمایل، برای خواندن تعبیر خواب برق به این صفحه مراجعه کنید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن تیر چراغ برق در خواب، نشانه آن است. که مسؤولیت بسیار مهمى را بر شما واگذار کرده اند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب خود تیر چراغ برق ببینید، به این معنا است. که باید دقت بیشترى کنید. تا به دام دشمنان نیافتید. در واقع این خواب هشدار جدی است!

مطیعی تهرانی می گوید:

برق در عین روشنی بخشی و گرمادهی، قاطع ریشه حیات انسان نیز میباشد. اما دیدن تیر چراغ برق چندان خوب نیست. و بیشتر از حوادث ناگوار خبر میدهد. که میتوان این خواب را هشداری در نظر گرفت.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

6 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها