تعبیر خواب تیر و کمان

تعبیر خواب تیر و کمان

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تیر و کمان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب تیر و کمان  بدین معناست که اگر کسی در خواب ببیند که  تیر و کمان دارد  و با آن به سوی دشمن تیر اندازی کرد و او را از پا درآورد، نشانه آن است که  بر دشمن پیروز می شود.
اگر کمان داشت ولی تیر نداشت، قصد انجام کاری را دارد که وسایلش محیا نیست.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب تیرو کمان ، نشانه آن است که از عدم توانایی دیگران برای انجام نقشه هایتان سود خواهید برد .
خواب رها کردن تیر از کمان ، علامت پایان نومیدی و موفقیت در کار و زندگی است .

تعبیر خواب ابن سیرین:

اگر ببینی به کسی تیر و کمان داده‌ای یا آن فروخته‌ای یا این که از دست رفته است، یـعـنـی از زن خودت جدا میشوی.

اگر در خواب ببیند که کسی به او تیر و کمان داد نشانه آن است که خداوند به او فرزند می دهد.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی  تیر و کمان را فروخته‌ای و به جای آن پول گرفته‌ای،
یـعـنـی پول و مال و اموال و ثروت را به دین و ایمان ترجیح می‌دهی،
ولی اگر در برابر فروختن  تیر و کمان جنس یا کالائی گرفته‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ و آرزو هایت خواهی رسید .
اگر ببینی  تیر و کمان نو و تمیزی داری، یـعـنـی اعمال  و کار های خوب و نیک انجام می‌دهی و پاداش می گیری.

اگر ببینی با دست خودت تیر و کمان ساخته‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود .
اگر ببینی  تیر و کمان را در کماندان قرار داده‌ای، یـعـنـی دچار بلا و گرفتاری می شوی.
اگر ببینی همراه سلاح، تیر و کمان یا سلاح دیگری هم داری، یـعـنـی قدرت و توانایی کسب می کنید.

در سرزمین رویا ها آمده:

تعبیر خواب تیر و کمان بدین معناست که اگر دیدید که تیر و کمان در دست دارید و تیرتان خطا می رود،
بدین معناست که باید منتظر مشکلات  و سختی در زندگی باشید .

اگر در خواب ببینید که با تیر و کمان چشم یک گاو نر را با تیر می زنید نانه آن است که ثروتمند می شوید.

اگر در خواب ببینید که به خودتان با تیر و کمان تیر زده اید،
بدین معناست که  توجه بیشتری به کار دشمنانتان داشته باشید
زیرا ممکن است که به شما آسیب برسانند پس بیشتر مراقب خودتان باشید.

اگر در خواب دیدید که تیر و کمان فراوانی در دست داریدنشانه آن است که ضرر وزیان مالی می بینید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx