تعبیر خواب تیغ

تعبیر خواب تیغ

فهرست مطالب

تعبیر خواب تیغ چه نشانه ای دارد؟

دیدن هر نوعی از تیغ، در خواب نشانگر رویارویی با مشکلاتی سخت است. مشکلاتی که منجر به شکست خواهد شد.

تعبیر خواب به عنوان معنادهی به رویاهاست. میتوانید، از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

تعبیر خواب تیغ، نمادی از دقت و صحت چیزی است. که انجام میدهید. پیدا کردن تیغ در غذا، بیانگر کلام برنده ای است. که گفته اید. و برگشته که گریبانتان را بگیرد.

تیغ شکسته در خواب، نشانگر پریشانی و اضطراب است. اصلاح صورت با تیغ، اشاره به تغییرات در زندگی دارد.

 

 خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

تیغ در خواب، بر خشم و کینه و عداوت دلالت دارد.

آنلی بیتون می‌ گوید:
  • تیغ در خواب، علامت آن است. که در مقابل مشکلات زندگی سر تعظیم فرود خواهید آورد. و تسلیم سختی ها خواهید شد.
  • اگر ببینید صورت خود را با تیغ بریده اید، یعنی که معامله ای انجام خواهید داد. و با شکست روبرو خواهید شد.
  • خواب ببینید بوسیله تیغ از خود دفاع میکنید، علامت آن است. که شخصی بیش از حد تحمل، شما را آزار خواهد داد.
  • دیدن تیغ گیاهان در خواب، نشانه آن است. که مصیبت و بدبختی، راه پیشرفت را می بندد.
  • تعبیر تیغ گیاهان از لابلای برگ های سبز در خواب، نشانه آن است. که دشمنان پنهانی می کوشند؛ که شما به آسودگی و خوشبختی دست نیابید. (درصورت تمایل میتوانید؛ تعبیر خواب گل را بطور مفصل در تعبیرک بخوانید.)
لیلا برایت می‌گوید :
  • دیدن تیغ در خواب نشان‌ دهنده‌، بروز مشکلات و گرفتاری ‌ها است.
  • اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‌اید، نشانه‌ی آن است. که هیچ میلی برای انجام مسؤولیتی که بر عهده‌ی شما گذاشته‌ اند ندارید. (تعبیر خواب ماهی را بطور کامل در تعبیرک بخوانید.)
1.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

11 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
11
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx