تعبیر خواب تیمارستان

تعبیر خواب تیمارستان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب تیمارستان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب تیمارستان دلالت بر ان دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ؛ یا در روابط و دوستی شکست خواهید خورد ؛ باید تلاش و کوشش کنید تا با تفکر  و اندیشیدن بر این مشکلات و گرفتاری ها  فایق شوید .
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب تیمارستان ، نشان‏ه بروز بیماری و مشکلات و گرفتاری است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب تیمارستان بدین معناست که اگر در خواب دیوانه ای را در تیمارستان ببینیم که وی را میشناسیم
نشانه این است که کاری نادرست انجام می‌دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می‌شویم.

اگر دیوانه ای را در تیمارستان دیدیم که نمیشناختیم نشانه این است که  احتمال لغزش برایمان پیش میآید که باید هوشیار و آگاه باشیم تا دچار خطا و مشکل نشویم.

اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم و به تیمارستان رفته ایم
نشانه این است که سرزبان ها میافتیم و کاری خلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد
که خودمان از انجامش بسیار ناراحت و غمگین می شویم.

لوک اویتنهاو میگوید:

تعبیر خواب تیمارستان بدین معناست که اگر خواب ببینید تعادل روحی خودرا از دست داده اید
و شما را به تیمارستان برده اندعلامت ان است که مسئولیتی رابه دوش خواهید گرفت که نتایج خوبی به بار نمیآورد .

اگر خواب ببینید کسانی دیگر تعادل روحی خودرا از دست داده اند و به تیمارستان می روند
نشانة ان است که قرار دادی نامطلوب با کسی خواهید بست
که بعد ها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت و شما را بسیار غمگین می سازد.

اگر در خواب ببینید که در تیمارستان دیوانگی می کنید نشانه این است که کار ها به خوبی پیش می روند.

اگر در خواب ببینید که دیوانه هستید و به تیمارستان می روید نشانه این است که  خود رابه دردسر  می اندازید.

اگر در خواب تیمارستان را ببینید نشانه این است که  سرتان کلاه خواهد رفت و فردی شما را فریب می دهد.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها