تعبیر خواب جاجیم

تعبیر خواب جاجیم
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جاجیم به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکيت است
نسبت به چيزهاي کم ارزش که در اطراف ما يافت مي شوند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی میگوید

وقتي در خواب مي بينيد که جاجيم مي بافيد طرحي و زمينه اي براي يک درآمد مالي در زندگي شما ريخته مي شود. داشتن جاجيم نيز همين تعبير را دارد.
چنان چه در خواب ببينيم جاجيم مي بافيم و رنگ هاي خوب و درخشنده در آن به کار مي بريم

و نقشهاي چشمگير مي اندازيم تدارک کاري را مي بينيم که سود بخش است و اميد زيادي مي توانيم به آن داشته باشيم.

اگر در خواب ببينيم که کسي جاجيم به ما داد از جانب او سودي عايد ما مي شود که به اندازه همان جاجيم بزرگ يا کوچک است.

تعبیر خواب جاجیم بدین معناست که اگر کسي جاجيم به ما داد که فرسوده و پاره و کهنه بود کاري مي کند
که موجب تاثر و اندوه ما مي شود که البته جنبه مالي دارد نه احساسي و عاطفي.

اگر کسي در خواب جاجيم کهنه و فرسوده اي را از خانه شما ببرد
موجب تسکين غم و رنج شما مي شودو بلائي را از خانه شما دور مي کند.

تعبیر خواب جاجیم بدین معناست که اگر جاجيم را روي کرسي انداخته باشيم
و آن جاجيم نو و قشنگ و خوش رنگ باشد
به کمک پول محيط خانوادگي گرمي به وجود مي آوريم و در زندگی به آرامش می رسیم..(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر جاجيم را به عنوان فرِِش زير پا گسترده و تنها روي آن نشسته بوديم يا تا کرده و دور آن طناب پيچيده بوديم
به سفر مي رويم و در آن سفر اتفاقت خوبی برایمان می افتد و از رفتن به این سفر بسیار خوشحالیم

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx