تعبیر خواب جاده

تعبیر خواب جاده
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای اطلاع از تعبیر خواب جاده این مطلب را همراهی کنید.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

دیدن جاده در خواب، نشانگر ثروت، شانس، عشق و سختی و راه های نرفته در زندگی میباشد. تعبیر خواب جاده دنباله دار به این نشانه است که، برای رسیدن به خواسته های خود باید راه طولانی را بپیمایید.

تعبیر خواب جاده چهار طرفه؛ نشانگری از شک و تردید های زندگی میباشد. دیدن جاده تاریک در خواب بیانگر، تصمیمات پر دردسر و ریسک پذیر است.

تعبیر خواب جاده باریک؛ بیانگر تاثیرات و تصمیمات مهم سبک زندگی میباشد.

با دانلود اپلیکیشن تعبیر خواب آنلاین ما را حمایت کنید. و از دسترسی آسان، و امکانات بیشتر بهره ببرید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جاده در خواب، زندگی و سرنوشت است. راه های خوب و بدی به شمار می روند که می پیمائیم و در این راه ها به نتایج نیک و بد و خیر و شر میرسیم.

اگر در خواب جاده ای دیدید که در آن جاده تنها بودید در روزهای آینده احساس تنهائی و بی یاوری می کنید.

اگر در جاده ای پا برهنه بودید خوب نیست. اگر جاده ناصاف و غیر هموار بود با مشکلاتی رو به رو می شوید و به دشواری می افتید.

اگر جاده ای را که می پیمودید ( با وسیله یا بدون وسیله فرق نمی کند ) صاف و هموار بود، تعبیری مخالف تعبیر بالا دارد. و خواب شما می گوید راه پیشرفتتان صاف است.

اگر جاده ناگهان بریده شد و به بن بست رسید خوب نیست. اگر جاده پرتگاه داشت و شما از آن پائین رفتید، تنزل شان می یابید. و اگر به پرتگاه سقوط کردید حادثه ای نامطلوب اتفاق می افتد. که موجب سقوط شما می شود.

اگر جاده تنگ و آفتاب گرم بود به بیماری مبتلا می شوید. اگر به سر بالائی رسیدید و به آسانی آن را طی کردید، ارتقا مقام می یابید. و چنانچه به دشواری بر خوردید، مشکلاتی سر راه شما قرار می گیرد که در می مانید.

به دیدن جاده در خواب مسیر همان حیاتی است که دارید طی می کنید. منتها خواب شما از آینده هایی نه چندان دور خبر میدهد و شما را از آن چه می خواهد پیش بیاید آگاه می کند.

مولف می گوید :

اگرببیند در جاده از ماشین پیاده شده، و به راه نگاه کرد دلیل که در مبدا حرکت کاری برایش پیش خواهد آمد.

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید در جاده ای ناهموار و ناشناخته سفر می کنید، علامت آن است که وظایف جدیدی به عهده خواهید گرفت. که نتیجه ای جز اتلاف وقت و ناراحتی برای شما به ارمغان نخواهد آورد.

اگر خواب ببینید از جاده ای عبور می کنید که اطراف آن را گلها و درختان فرا گرفته اند، نشانه آن است که ناگاه شادمانی بزرگی شما را فرا خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید به همراه دوستانتان از جاده ای سرسبز و با صفا عبور می کنید، نشانه آن است که در آیندة نزدیک صاحب همسر و فرزندانی خواهید شد. و همچنین خانه ای زیبا خواهید ساخت.

اگر خواب ببینید در جاده ای راه خود را گم کرده اید، علامت آن است که بر سر تصمیم گیری پیرامون مسایل تجاری مرتکب اشتباه می شوید و زیان می بینید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx