تعبیر خواب جارختی

تعبیر خواب جارختی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جارختی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جارختی به معنای مَحرم و غم گسار شما است. سنگ صبور شما است. کسی است که هم شما را دوست دارد و هم بار غم تان را سبک می کند
و رازتان را محفوظ  پیش خود نگه می دارد و بالاخره در حفظ آبروی شما می کوشد و آبروی شما را نمی برد.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب جارختی شکسته گویای تنهائی و بی همدمی است
البته با توجه به توضیحی که در بالا داده شد همدم و غم گسار هر کس فرق می کند.

اگر جارختی کوچک و محقرانه ای داشتید که لباس هایتان بیش از ظرفیت آن بود گوینده این است که غم خوار شما نیز ناتوان است  و قدرتی ندارد و اندوه و ناراحتی شما بزرگتر از حد تحمل او است.

اگر در خواب مشاهده کردید که جارختی شما بزرگ و مجلل و باشکوه بود
و احساس کردید که به شما تعلق دارد و مال شماست،
نشانه کسی هست که در آینده غم و ناراحتی شما را با  صبر و بردباری خواهد خورد و بار اندوهتان را خواهد برد که او بسیار کریم و بخشنده و مهربان است و خوبیِ ما را می خواهد.

اگر در خواب دیدی که  جارختی خریدید و به خانه آوردید و به دیوار زدید
بدین معناست که  با کسی دوست  و رفیق می شوید که جای همدم ،شما را می گیرد و مونس  و یار شما خواهد شد و هیچ گاه ترکتان نمی کند.

اگر جارختی داشتید و آن را از جای خود کندید،
بدین معناست که  چنین محرمی را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید که لباس ها را در جارختی زدید و سنگین بو د و جارختی از جای کنده شده این خواب اصلا خوب نیست.

تعبیر خواب جارختی تجسم چنین کسی است در زندگی روزانه شما و در بیداری شما هر کس و در هر شرایط سنی که باشید چنین شخصی را در زندگی خویش دارید
و اگر هم نداشته باشید به آن نیازمندید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx