تعبیر خواب جارختی

تعبیر خواب جارختی

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جارختی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جارختی به معنای مَحرم و غم گسار شما است. سنگ صبور شما است. کسی است که هم شما را دوست دارد و هم بار غم تان را سبک می کند
و رازتان را محفوظ  پیش خود نگه می دارد و بالاخره در حفظ آبروی شما می کوشد و آبروی شما را نمی برد.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب جارختی شکسته گویای تنهائی و بی همدمی است
البته با توجه به توضیحی که در بالا داده شد همدم و غم گسار هر کس فرق می کند.

اگر جارختی کوچک و محقرانه ای داشتید که لباس هایتان بیش از ظرفیت آن بود گوینده این است که غم خوار شما نیز ناتوان است  و قدرتی ندارد و اندوه و ناراحتی شما بزرگتر از حد تحمل او است.

اگر در خواب مشاهده کردید که جارختی شما بزرگ و مجلل و باشکوه بود
و احساس کردید که به شما تعلق دارد و مال شماست،
نشانه کسی هست که در آینده غم و ناراحتی شما را با  صبر و بردباری خواهد خورد و بار اندوهتان را خواهد برد که او بسیار کریم و بخشنده و مهربان است و خوبیِ ما را می خواهد.

اگر در خواب دیدی که  جارختی خریدید و به خانه آوردید و به دیوار زدید
بدین معناست که  با کسی دوست  و رفیق می شوید که جای همدم ،شما را می گیرد و مونس  و یار شما خواهد شد و هیچ گاه ترکتان نمی کند.

اگر جارختی داشتید و آن را از جای خود کندید،
بدین معناست که  چنین محرمی را از دست می دهید.

اگر در خواب ببینید که لباس ها را در جارختی زدید و سنگین بو د و جارختی از جای کنده شده این خواب اصلا خوب نیست.

تعبیر خواب جارختی تجسم چنین کسی است در زندگی روزانه شما و در بیداری شما هر کس و در هر شرایط سنی که باشید چنین شخصی را در زندگی خویش دارید
و اگر هم نداشته باشید به آن نیازمندید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx