تعبیر خواب جالیز

تعبیر خواب جالیز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جالیز این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب جالیز در خواب نیکو است زیرا نشان نعمت و برکت و خرمی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

سبزی جالیز  نشانه خوشی و خرمی است، محصول آن نعمت است و فزونی محصول برکت و چه خوب است

که در خواب جالیزی سبز و پر محصول مشاهده کنید و از این بهتر وقتی است که در خواب احساس کنید جالیز به خودتان تعلق دارد.

البته همان طور که در جاهای دیگر هم گفته شد این تعبیر موقعی درست است که شما جالیز بان یا جالیز دار یا کشاورز اهل جالیز کاری نباشید

چه اگر باشید خواب تان دنباله اندیشه و افعال روز شما است.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب جالیز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که جالیزی پر نعمت و با محصول فراوان دارید و آن جالیز متعلق به شما است نشانه این است که  به بزرگی و نعمت می رسید.

اگر در خواب جالیزی دیدید که به شما تعلق داشت یا متعلق به شما نبود و از آن چیزییا میوه های زیادی را بر گرفتید مثلا هندوانه کندید یا خیار و گوجه فرنگی برداشتید  نشانه این است که به قدر آن چه می کنید بهره مند می گردید
و سودی به شما می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب میوه را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب جالیز بدین معناست که اقدام به ایجاد یک جالیزار اقدام به کاری است که خیر و برکت دارد.

هم برای خودتان و هم برای دیگران. اگر دور جالیزار دیوار بود یا نرده و چپر و یا این که وسط جالیز یک تک درخت بزرگ و تناور بود
آن جالیزار و آن درخت نشانی از خانواده شما است که متنفع و بهره مند می شوند.

جالیز ویران و مخروبه نشانه  زیان و خسران است.

جالیز سوخته مصیبت است. جالیز زرد نشانه بیماری است
و جالیز سبز  نشانه خرمی و نشاط در زندگی خودتان و اقوامتان است

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx