تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جانماز این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جانماز در  خواب بسیار نیکو ، میمون و مبارک است.
دیدن جانماز ابریشمی در خواب نشان دهنده ی آن است که تزویر و ریا در پیش گرفته اید و صداقت ندارید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید
که عبادت شما چون بر مبنای صداقت و راستگویی نبوده بی ارزش است.

مطیعی تهرانی میگوید:

موقعی که ما از جانماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم
و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک است
و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت می کند.

تعبیر خواب جانماز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که بر جانماز و در مسجد نشسته اید
نشانه این است که به سفر حج می روید
ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید  نشانه این است که به سفر زیارتی می روید.

اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید
نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب  و حیله گری شیطان قرار گرفته اید.
همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید
که با صداقت  و راستگویی و فروتنی در کار دین درست در نمی آید.

تعبیر خواب جانماز بدین معناست که اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید
نشانه این است که  فریب شیطان را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید.

تعبیر خواب جانماز بدین معناست که اگر جانمازی که در خواب می بینید
از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید
اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گویدراه تزویر و ریا پیش می گیرید و فرد دینداری نیستید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx