تعبیر خواب جانماز

تعبیر خواب جانماز

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جانماز این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جانماز در  خواب بسیار نیکو ، میمون و مبارک است.
دیدن جانماز ابریشمی در خواب نشان دهنده ی آن است که تزویر و ریا در پیش گرفته اید و صداقت ندارید.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر ببینید که جانمازتان بخشی سوخته یا سوراخ شده خوابتان می گوید
که عبادت شما چون بر مبنای صداقت و راستگویی نبوده بی ارزش است.

مطیعی تهرانی میگوید:

موقعی که ما از جانماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم
و این از بزرگترین و پر ارزش ترین دقایق زندگی روزانه ما است پس جانماز وسیله ای متبرک است
و دیدنش در خواب بسیار نیکو است اما حالات آن و نوع آن تفاوت هائی را به وجود می آورد که تعابیر را متفاوت می کند.

تعبیر خواب جانماز بدین معناست که اگر در خواب ببینید که بر جانماز و در مسجد نشسته اید
نشانه این است که به سفر حج می روید
ولی اگر در خواب دیدید که جانماز را تا کرده و زیر بغل نهاده اید  نشانه این است که به سفر زیارتی می روید.

اگر در خواب دیدید که جانماز ( یا مهر و تسبیح) خود را گم کرده اید و به دنبال آن می گردید
نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب  و حیله گری شیطان قرار گرفته اید.
همین حالت است اگر ببینید که جانمازی ملیله دوزی شده و پر شکوه دارید
که با صداقت  و راستگویی و فروتنی در کار دین درست در نمی آید.

تعبیر خواب جانماز بدین معناست که اگر در خواب دیدید که جانماز خودتان را پشت و رو پهن کرده اید
نشانه این است که  فریب شیطان را می خورید و کاری به تبع هوای نفس انجام می دهید و گمراه می شوید.

تعبیر خواب جانماز بدین معناست که اگر جانمازی که در خواب می بینید
از پشم باشد نشان آن است که به طاعت و صلاح تحریص می شوید
اما اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گویدراه تزویر و ریا پیش می گیرید و فرد دینداری نیستید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx