تعبیر خواب جریمه شدن

تعبیر خواب جریمه شدن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جریمه شدن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جریمه شدن بدین معناست که اگر در خواب ببینید که جریمه شده اید
نشانه این است که پاداش می گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می کنید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین  را مشاهده کنید.
هر قدر جریمه بیشتر باشد و بیشتر شما را بر سر خشم آوردبهتر است
چون مزد و پاداشی که می گیرید بیشتر خواهد بود.

انلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید به خاطر خلافی که انجام داده اید جریمه می شوید ،
نشانه آن است که نسبت به انجام وظایف خود سرکشی می کنید و کار ها و وظایف خود را به درستی انجام نمی دهید

چنانچه در خواب ببینید رانندگی می کنید و افسر پلیس شما را متوقف می نماید و قبض جریمه می نویسد
خوب است زیرا خواب شما خبر می دهد که کسی به شما پاداش می دهد و سودی عایدتان می گردد
ویا خبری خوش از عزیزانتان و دوستانتان به شما می رسد و باعث خوشحالی شما می شود و به زندگیتان آرامش می آید

خالی کردن از پرداخت جریمه در خواب ، نشانه آن است که بر رقیب خود چیره خواهید شد .

مطیعی تهرانی میگوید

آگرچه کارگر یا کارمند هستید و در خواب دیدید که شما را جریمه کرده اند که کار اضافی بکنید
همین تاویل هست و هیچ ناراحت نباشید زیرا خوابی است نیکو و امید دهنده.
تاوان دادن نیز تقریبا همین تعبیر را دارد و اگر در خواب ببینید چیزی را معدوم کرده و مجبور شده اید تاوان بدهید
نشانه این است که سودی و منفعتی  عاید شما می شود
اما تاوان گرفتن این معنی را ندارد و برعکس است.

اگر در خواب ببینید که سوار موتور هستید و خلافی را با موتور انجام داده اید
نشانه این است که اقدام به کاری میکنید و در این کار موفقیت نصیب شما می شود و پیشرفت میکنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب موتور را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که با ماشین هستید و به خاطر رد شدن از چراغ قرمز جریمه می شوید
نشانه این است که شما در زندگیتان به کمک افرادی نیاز دارید تا شما را برای انجام کارهایتان راهنمایی کنند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx