تعبیر خواب جزیره

تعبیر خواب جزیره
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب جزیره به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جزیره در خواب ، نشانه آن است که بعد از تلاش  و کوشش فراوان و تحمل سختی فراوان به آرامش و آسایش می رسید و زندگی آرامی خواهید داشت.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید در جزیره ای بی آب و علف هستید و در آنجا زندگی می کنید
علامت آن است که در اثر افراط در کاری ، شادمانی و خوشحالی خود را از دست می دهید .
اگر خواب ببینید مردمی در جزیره هستند ، علامت آن است که  تلاش می کنید و می کوشید در کارها مقام  و مرتبه خود را بالاتر ببرید و نتیجه خوبی به دست می اورید.
اگر خواب ببینید در جزیره ای هستید که آبی زلال و پاک پیرامون  و اطراف آن را فرا گرفته است
علامت آن است که به سفر یا مسافرتی خواهید رفت و در زندگی خوشبخت و موفق خواهید شد و اتفاقات خوب و خوشایندی برایتان می افتد
اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به زودی ازدواجی مبارک خواهد کرد .

در سرزمین رویاها آمده:

تعبیر خواب جزیره بدین معناست که اگر ببینید که شما دریک جزیره هستید و در آنجا زندگی می کنید
نشانه آن است که وجدان شما اصلا پاک نیست.

اگر در خواب ببینید که دیگران در یک جزیره هستند بدین معناست که از بیماری نجات می یابید.
اگر در خواب ببینید که شما با خانواده تان روی یک جزیره هستند
نشانه آن است که اتفاق خوب و خوشایندی برایتان می افتد.

اگرشما در خواب ببینید که یک جزیره را ترک می کنید نشانه آن است که یک واقعه و اتفاق خوشحال کننده برایتان می افتد که بسیار خوشحالتان می کند.

اگر در خواب ببینید که نزدیکانتان را در جزیره باقی می گذارید
نشانه آن است که  مشکلات و گرفتاری هایی برایتان پیش می آید که خیلی حالتان را بد می کند و تاثیر بدی رویتان می گذارد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx