تعبیر خواب جغجغه

تعبیر خواب جغجغه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب جغجغه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب جغجغه در خواب سخن باطل و دروغ است. اگر در خواب ببینید که جغجغه ای در دست دارید که خودتان آن را تکان می دهید و صدا ایجاد می کنید
خواب شما می گوید که در روزهای آینده سخنانی خواهید گفت که بعدا مجبور می شوید شرمندگی و سر افکندگی آن را تحمل کنید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب جغجغه بدین معناست که اگر خواب ببینید بچه ای با جغجغه بازی می کند ،
علامت آن است که زندگی شما لبریز از صلح و صفا خواهد بود ،
و اتفاقات خوب و خوشایند و خوشحال کننده ای برایتان می افتد
وظایف خود را نیز با افتخار و سربلندی پیش خواهید برد و در انجام کارها پیشرفت می کنید.

اگر دیگری به شما جغجغه داد به معنی این است که کسی شما را به یاوه گفتن و دروغ پردازی وا می دارد و شما را وادار میکند که فردی را فریب دهید که این هم خوب نیست.

ببینید به بچه ای جغجغه ای می دهید ، علامت آن است که در کاری سرمایه گذاری می کنید
که با شکست روبرو خواهد شد  و اتفاقات بد و نامطلوبی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب جغجغه بدین معناست که اگر صدای جغجغه ای شنیدید
بی آن که بدانید زننده آن کیست و از کجاست، دروغ و یاوه خواهید شنید
این در صورتی است که صدا را نپسندید ولی اگر از آن خوشتان بیاید فریب می خورید
و فردی شما را وادار به کار های بد میکند
و تحت تاثیر آن سخنان دروغ قرار خواهید گرفت.
چغانه در آلات موسیقی قدیم و دایره زنگی در آلات موسیقی متداول نیز همین تعبیر را دارند که به جای خود گفته می شود.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx