تعبیر خواب جلا دادن

تعبیر خواب جلا دادن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب جلا دادن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب جلا دادن بدین معناست که اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ،
نشانه آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز و در آمد خواهید بود .

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانه خود را جلا می دهند ، نشانه آن است که دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند

دیدن صیقلی مردی باشد که به دست او حق از باطل پدید آید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن صیقل زدن و جلا دادن به خواب، دلیل پادشاهی بزرگ است.
اگر بیند که صیقلی می نمود، دلیل است به خدمت پادشاه  رود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

در سرزمین رویاها آمده

خواب ببینید که چیزی را با واکس برق می اندازید و جلا می دهید
نشانه این است که  ظاهر نقشه های شما هیچکس را گول نمی زد. و هیچکس فریب شما را نمی خورید

اگر در خواب ببینید که کف اطاقها را برق می اندازید  نشانه خودخواهی و حیله گری در زندگیتان است

اگر در خواب ببینید که درهای خانه را برق می اندازید و جلا می دهید نشانه این است که تنگ نظری شما باعث رنج شما خواهد شد.

اگر در خواب ببینید که اثاثیه منزل را  برق می اندازید و جلا می دهید نشانه این است که  اوقات سخت در پیش دارید

اگر در خواب ببینید که شیشه های ماشین را جلا می دهید نشانه این است که در امد کافی را از انجام کاری به دست می آورید
و در زندگیتان پیشرفت می کنید و به هر آنچه که می خواهید می رسید.

اگر در خواب ببنید که دیوار ها را جلا می دهید نشانه خوشی و سعادت در زندگی تان است و بدین معناست که اتفاقات خوبی برایتان می افتد

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx